Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Stipendier Brinellgymnasiet

Skolan har förmånen att ha fått tre stora donationer på vardera 10 miljoner. Den totala avkastningen från donationerna uppgår årligen till cirka 1 300 000 kronor och är till stor glädje för Brinellgymnasiets elever och personal.

Varje år delas flera hundra tusen kronor ut på skolan. Pengarna delas ut både under läsåret och vid skolavslutning och student. Donationerna kommer ifrån Aktiestinsen Lennart Israelssons Gymnasiefond,  Stiftelsen Aktiestinsens gymnasiefond för järnvägsutbildning och Göte Öhrskogs gymnasiestiftelse.

Ansökan till stipendierna görs till brinellgymnasiet@nassjo.se, fyra gånger per år senast:
Period 1: 28 februari (ansökan behandlas under mars månad)
Period 2: 30 april (ansökan behandlas under maj månad)
Period 3: 31 augusti (ansökan behandlas under september månad)
Period 4: 30 oktober (ansökan behandlas under november månad)

Göte Öhrskogs Gymnasiestiftelse

Öhrskogstiftelsen instiftades av Göte Öhrskog (1916 – 2006), en av Sveriges stora möbelprofiler under 50-, 60- och 70-talen. Avkastningen från stiftelsen används för att varje år stödja, stimulera och utveckla förtjänta och kreativa studerande och personal tillhörande gymnasieskolan i Nässjö kommun, varvid även inkluderar vuxenstuderande.

Ansökan görs i en enskild persons namn, det vill säga en lärare eller elev (enligt punkt 2 i stadgan), för exempelvis en skolresa. Skolans referensgrupp, som lämnar förslag till stiftelsens styrelse, sammanträder fyra gånger per år (mars, maj, september och november). Ansökan behandlas vid kommande sammanträde om den inkommit senast sista datum i månaden innan. Till ansökan skall bifogas uppgift om syfte/mål, hur man tänker genomföra det ansökan gäller samt total kostnad.
Senast en månad efter genomförandet skall en skriftlig uppföljning inlämnas till referensgruppen.

Stadgar

 1. Stipendier utdelas vid läsårsavslutningen till elever som slutar årskurs 3 samt elever som
  avslutar studier vid den kommunala vuxenutbildningen:

  Stipendier utdelas till elever vars individuella studieprestationer kan anses vara speciellt
  värda att uppmärksammas, eller till elever som genom sitt ansvarstagande och engagemang speciellt berikat skolan.

  Förslag till lämpliga kandidater lämnas av klassföreståndare efter diskussion i klasskonferens, samt av undervisande lärare i allmänna ämnen inom den kommunala vuxenutbildningen. Förslag kan även lämnas av elevrådet.
 2. Resterande disponibelt belopp utdelas enligt urkunden:

  Stiftelsen skall genom årliga stipendier understödja, stimulera och utveckla behövande,
  förtjänta och kreativa studerande och personal tillhörande gymnasieskolan i Nässjö
  kommun, varvid inbegripes även vuxenstuderande. Även studerande vid annan gymnasieskola kan komma ifråga om vederbörande har stark anknytning till Nässjö kommun. Stipendierna kan även avse utbildning och praktik för tid efter avslutad gymnasieutbildning

Göte Öhrskog (1916 -2006) föddes i Virserum men växte upp i Öhrs socken. Föräldrarna
var lantbrukare. Det var därför naturligt att Göte utbildade sig för att arbeta inom jordbruket.
Göte minns sin barndom som en tid av hårt arbete.

1944 kom Göte till Nässjö där han blev försäljare inom möbelindustrin. Som försäljare knöt
han många kontakter i branschen och 1950 blev han egen företagare genom att sälja olika
möbelindustriers produkter mot provision.

1953 började hans företag Göte-Möbler tillverka egna möbler. Den första produkten blev
fåtöljen ”Vilgott” som kom att följas av bland annat ”RONDO” och snurrfåtöljen ”SLIM”. Mellan 1953
och 1973 ökade antalet anställda från 3 till 76 och omsättningen från 38.000 kronor till
13.000.000 kronor. De viktigaste faktorerna bakom den framgångsrika utvecklingen anser
Göte vara snurrfåtöljen, den mekaniska gungmekanismen och skinnmöblerna.

1975 köpte Eldonkoncernen företaget. Under ytterligare fyra år skulle Göte fortsätta som
VD för företaget.

Företaget Göte-Möbler finns inte idag men i deras lokaler på Södergårdens industriområde
i Nässjö finns Flokk, tidigiare RH-form, som bland annat tillverkar kontorsstolar.

1999 donerade Göte 10 miljoner kronor i form av aktiepost i olika svenska företag till
Brinellgymnasiet.

Kontaktperson styrelse
Jan Andersson
070-381 87 35
jan.nyaby@gmail.com

Referensgrupp
Gymnasiechef Richard Weibull
0380-51 88 50
richard.weibull@nassjo.se

Lärare Rolf Svensson
0380-51 86 28
rolf.svensson@nassjo.se

Lärare Lars-Göran Bruce
0380-51 80 68
lars-goran.bruce@nassjo.se

Aktiestinsen Lennart Israelssons Gymnasiefond

Stiftelsen instiftades 2008. Avkastningen delas ut som stipendier till elever inom ämnesområdena ekonomi, handel, försäljning/service, juridik och entreprenörskap.

Brinellgymnasiets UF-verksamhet stöds på olika sätt av stiftelsen. Från och med 2019 har alla skolans elever möjlighet att delta i en tävling ”Brinellpriset”, inom ramen för entreprenörskap, där vinstpengarna betalas från stiftelsen.

Kriterier

för utdelning från Stiftelsen Aktiestinsen Lennart Israelssons Gymnasiefond fastställda vid styrelsemöte 2008-06-03 och reviderade vid styrelsemöte 2014-12-04

Belopp som skall utdelas fastställs år från år där inget annat anges.

Kategori 1: Individuella stipendier
– Elever som studera ekonomiska eller handelsämnen och som uppnått högst betygsnivå inom både karaktärs- och kärnämnen. Stipendiet delas ut efter årskurs 3.
– Elever som studera ekonomiska eller handelsämnen som inte erhållit ovanstående stipendium och med högst betyg inom karaktärsämnen. Stipendiet delas ut efter årskurs 3.
– Elever som studera ekonomiska eller handelsämnen som utifrån sina förutsättningar presterat något bra eller entusiasmerat sina studiekamrater och gjort en god arbetsinsats för klassens välmående.

Kategori 2: Entreprenörskapsämnen
– I samband med registrering erhåller varje UF-företag ett startbidrag.
– Årets entreprenörer utses bland de UF-företag som arbetat på ett seriöst, ansvartagande och framgångsrikt sätt.
– Ersättning ges för kostnader som uppstår vid deltagande i UF:s nationella mässa. Målet är att täcka kostnaderna.

Kategori 3: Diplomerad gymnasieekonom
– Till de elever som blir diplomerade gymnasieekonomer utbetalas en bonus.

Kategori: 4 Efter ansökan
– Studieresor för individer, grupper och/eller klasser med elever som studera ekonomiska eller handelsämnen.
– Rese- och matbidrag för elever och handledare i samband med ämnesinriktad praktik för elever inom ekonomi eller handel.
– Elever som studera ekonomiska eller handelsämnen och som har för avsikt att studera vidare efter gymnasieskolan kan söka bidrag för att vidareutbilda sig inom sina ämnen.
– Ersättning för kostnader för föreläsare och liknande kvalitetshöjande aktiviteter inom ekonomi och handel kan ges.

Kategori 5: Gymnasiearbete
– Elev eller elever som studerar ekonomiska eller handelsämnen och som presterat ett gymnasiearbete som är exceptionellt och något utöver det vanliga.

Styrelsens beslut om stipendier kan inte överklagas.

Lennart var, som äldst av fyra syskon, född 6 februari 1916 i Norra Stamphult, Algutsboda, Kronobergs län. Arbetslivet började med arbetehemma på gården delat med dagsverken på gårdarna omkring. Allteftersom syskonen växte upp blev han överflödig hemma på gården. Det var relativt lätt att få arbete om man tog de jobb som fanns. Efter diverse ströjobb fick han arbete på en kabelfabrik i Sundbyberg.

Den 1 september 1939 bröt 2:a världskriget ut och till julen 1939 blev han arbetslös. Då reste han hem till sina föräldrar för att fira jul. Han fick se en annons i Kalmartidningen att SJ i Kalmar skulle anställa 6 personer. Av 120 sökande fick han anställning som tillfällig stationsarbetare 1 februari 1940 med en lön av 180 kr i månaden. Så småningom avancerade han till stins i Malmbäck. Hans lön när han fyrtio år senare 1980 slutade inom SJ var 5 400 kr/mån.

Lennart Israelsson avled 21 mars 2017.

Aktier

Anledningen till att han på ålderns höst fått möjlighet att skapa dennastiftelse är att han 1943 råkade läsa en tidning som hette GHT. GHT var en affärsinriktad tidning som bland annat skrev om aktier. Aktier var inte vanligti de kretsar han var född och levat i. Men han tyckte det lät spännande.

1946 köpte han sina första fem aktier i Sandviken, ett gammalt fint företag. Aktierna kostade 130 kr per styck, eller nära 3 månadslöner. Intresset för svenskt och numera globalt näringsliv har fortsatt. Så småningom lärde han sig att analysera och värdera aktier.

Aktiestinsen Lennart Israelssons Gymnasiefond för järnvägsutbildning

Stiftelsen skall genom årliga stipendier och bidrag till undervisning eller utbildning, stimulera och premiera välförtjänta och kreativa studerande vilket även inkluderar vuxenstuderande, inom ramen för järnvägsutbildningen vid den kommunala gymnasieskolan i Nässjö, Brinellgymnasiet. Stipendierna och bidragen kan också vara sökbara och avse utbildning och praktik för både grupp och individ. En referensgrupp bestående av ansvarig rektor jämte karaktärsämneslärare inom utbildningen bereder
och lämnar förslag till stiftelsens styrelse.

Kriterier

fastställda vid styrelsemöte 2012-02-24

Belopp som skall utdelas fastställs år från år där inget annat anges.

Kategori 1: Individuella stipendier för elever i ämnen inom järnvägsutbildning.
Förslag på dessa stipendier från referensgruppen:
– Utifrån studieprestationer till de elever med betygsnivån min. A eller B i karaktärsämne.
– Elev/-er i varje årskurs som presterat bra utifrån sin förmåga och sina förutsättningar eller entusiasmerat sina studiekamrater och gjort en god arbetsinsats.

Kategori 2: Utvecklingsstipendier
Personliga utvecklingsstipendiet söker eleven själv. Det kan röra sig om ett utvecklingsprojekt inom ramen för studierna eller utbildning inom olika områden med anknytning till utbildningen. Stipendiet kan också sökas i samband med praktik utomlands, projektarbeten samt för kostnader i samband med företagsförlagd praktik.

Kategori 3: Efter ansökan
– Studieresor för individer, grupper eller klasser med elever inklusive ledare/lärare från järnvägsutbildningen.
– Bidrag till riktad fortbildning av lärare inom järnvägsutbildningen.
– Bidrag till föreläsare och liknande kvalitetshöjande aktiviteter inom järnvägsutbildningen

Styrelsens beslut om stipendier kan inte överklagas.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.