Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Anhörig till missbrukare

Anhöriga till någon som har problem med missbruk eller beroende har möjlighet att få stöd. Du kan få hjälp att både må bättre själv och att stödja din närstående med beroendeproblematik att söka hjälp.

Gruppverksamhet för anhöriga

Till hösten erbjuds anhöriga till någon med ett problematiskt förhållande till alkohol eller droger att delta i Rådgivningsbyråns gruppverksamhet. Du kommer med hjälp av metoden CRAFT (Community Reinforcement and Family Training) få strategier för hur du kan kommunicera dina egna känslor, behov och gränser samt hur du kan stödja din närstående med alkohol- eller drogproblematik till att söka hjälp. CRAFT bygger på kommunikation och anhöriga som har deltagit har enligt forskning visat mindre ångest och depression.

CRAFT:s huvudmål är att:

  • Förbättra den anhöriges emotionella, fysiska och relationsmässiga välmående.
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar.
  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol eller droger.
  • Engagera den närstående med alkohol- eller drogproblematik att påbörja behandling.

Gruppverksamheten består av 10 möten. På mötena kommer du och de andra deltagarna ha möjlighet att stödja varandra genom att dela med er av egna erfarenheter och tips från situationer som liknar varandra. Journal kommer inte att föras, personalen har tystnadsplikt och gruppmedlemmarna kommer att skriva kontrakt för sekretess. Det som tas upp på mötena kommer alltså inte att föras vidare.

Det är kostnadsfritt att delta i gruppverksamheten.

Om du vill anmäla dig eller har frågor kan du kontakta Rådgivningsbyrån.

Läs mer om Rådgivningsbyrån.

Kontakt

Expandera Minimera

Rådgivningsbyrån
Höglandsjukhuset
Skansgatan 9, Nässjö
072-452 95 22
pernilla.sturesson@nassjo.se

Telefontider
måndag-fredag  08.00 - 17.00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.