Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Designing Empowerment – ett EU-projekt för att möjliggöra egenförsörjning

Nässjö Lärcenter driver ett EU-projekt med syfte att påverka anställningsbarheten för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Om projektet

Projektets uppgift är att utveckla nya metoder för att underlätta för människor med framförallt med utländsk bakgrund att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning.

Vårt övergripande mål i projektet är att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, i utbildning eller närmare egenförsörjning.

Skapa möjligheter för anställning

Projektets uppgift är att utbilda och förbereda gruppen till anställningsbarhet i och runt Nässjö kommun. Vi jobbar tillsammans med näringslivet och övriga intressenter.

Syftet är att lära sig hur det svenska arbetslivet fungerar och därmed öka möjligheterna till inkomst och anställningsbarhet. Genom att erbjuda lärande i en praktikmiljö ges även kvinnor och män möjligheten att fortsätta utveckla sig i språket.

Har du praktikplats?

Som ett första steg letar vi efter företag som är intresserade av att ta emot praktikanter under en period på 3–6 månader. Praktiken innebär ingen kostnad för företaget och det ingår handledningsstöd från projektet.

Vi kontaktar dig gärna och berättar mer

Vi i projektet kommer gärna ut till ert företag och berättar mer. Lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig för ett kommande möte.
Kontakt

Expandera Minimera

Ingrid Håkansson, projektledare
070-510 55 73
ingrid.hakansson@nassjo.se

Tommy Andersson, delprojektledare
070-289 59 24
tommy.andersson@nassjo.se

Projektet drivs av Nässjö kommun i samverkan med näringslivet i kommunen.

Symbolen/logotypen för Europeiska unionen, Europeiska socialfonden. 

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.