Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Klaga/reklamera köp

Om du vill klaga på en vara eller tjänst som du har köpt av ett företag kan du läsa om dina rättigheter här. Det kan handla om att varan har gått sönder eller att en tjänst inte motsvarar vad du förväntade dig. Konsument Höglandet kan svara på dina frågor om hur du reklamerar på rätt sätt.

Din rätt att klaga

Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen ger dig rätt att klaga på varor och tjänster i upp till tre år. Lagarna är tvingande till konsumentens fördel och innebär att du aldrig kan få sämre villkor än det som är bestämt i lag. Om du har fått eller köpt till en garanti ersätter den inte din rätt att klaga enligt lag. En garanti är frivilligt att lämna eller sälja till en konsument och företaget bestämmer villkoren för garantin.

Att klaga, eller att reklamera, betyder att du talar om för säljaren att du inte är nöjd med varan eller tjänsten du köpt. Du har möjlighet att reklamera i tre år från köptillfället. Klaga så snart som möjligt. Om du reklamerar inom två månader innebär det att du har reklamerat inom rimlig tid. Skriv gärna till företaget och tala om vad du är missnöjd och spara en kopia på ditt meddelande. Du kan skriva ett mejl eller skicka ett brev till företaget.

Tjänster på mark, byggnader och andra fasta saker kan reklameras inom tio år efter att uppdraget slutförts.

Vem klagar jag till?

Du klagar till den part där du köpte varan eller tjänsten. Om du till exempel har gjort inköpet via en förmedlare, såsom en resebyrå, är resebyrån endast ansvarig för att förmedla resan, inte själva resan. Du ska vända dig till flygbolaget med ditt klagomål.

Dina rättigheter vid fel på vara

En vara kan vara felaktig på olika sätt. Till exempel är en vara felaktig om den inte stämmer överens med beskrivningen. En vara kan även vara skadad eller inkomplett.

Fel som visar sig inom sex månader från köpet anses vara fel som fanns när varan såldes. Du behöver meddela företaget att det är fel på varan och vad som är fel. Företaget ska bevisa att felet inte fanns vid köpet. Om en vara blivit sämre på grund av en olyckshändelse, vanvård eller onormal användning anses det inte vara fel på varan.

I första hand har du rätt att få felet avhjälpt genom reparation eller leverans av ny likvärdig vara. I andra hand har du rätt till prisavdrag. I tredje hand kan du ha rätt att häva köpet. Det innebär att företaget får varan tillbaka och du får pengarna tillbaka. För att du ska ha rätt att häva köpet krävs att felet är viktigt och allvarligt för dig alternativt att företaget har försökt avhjälpa felet mer än två gångar och misslyckats. Tänk på att felsökning inte räknas som ett avhjälpningsförsök.

Så här klagar du

1. Kontakta företaget
Om du inte nöjd med en vara eller tjänst som du köpt av ett företag behöver du kontakta dem och tala om att du inte nöjd och varför. Kontakta företaget skriftligt, via mejl eller brev, så du har bevis i efterhand på att du har klagat och vilka krav du har ställt. Beskriv vad du är missnöjd med och vilket krav du ställer. Ge företaget en chans att återkoppla till dig. Det är rimligt att vänta på ett svar i 30 dagar.

2. Kontakta konsumentvägledningen

Om du behöver mer information om dina rättigheter och skyldigheter, vill förklara ditt ärende i ett personligt möte eller vill visa oss avtal kan du kontakta konsumentvägledningen på Konsument Höglandet. Vi ger gratis och opartisk råd till båda parter i en tvist.

3. Gör en anmälan

Om du och säljaren inte kommer fram till en lösning kan du i de flesta fall anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden och få din enskilda fråga prövad. Det kostar inget att anmäla dit. Läs mer om förutsättningar för anmälan här,
Konsument, Allmänna reklamationsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du anser att ett företag använder sig av till exempel oskäliga avtalsvillkor eller vilseledande marknadsföring kan du anmäla detta till Konsumentverket. Din anmälan kan hjälpa andra konsumenter genom att Konsumentverket uppmärksammar konsumentproblem på marknaden,
Att anmäla till Konsumentverket, Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.