Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Stöd och hjälp vid missbruk

Stöd och hjälp vid missbruk

Det finns stöd och hjälp att få för den som har ett missbruk eller ett beroende.

Ansöka om hjälp

När du som har egna svårigheter ansöker om stöd inleds en utredning för att ta reda på vilka insatser som behövs. Samtidigt får du information om vilken hjälp som finns att få. 

I utredningen upprättas en vårdplan som beskriver syfte och mål med behandlingen. När utredningen är klar fattas beslut om insats. Insatsen följs upp av socialsekreteraren.

Anmäla

När anhöriga, andra privatpersoner eller myndigheter anmäler att en person är i behov av hjälp för sitt missbruk eller beroende, tar socialtjänsten kontakt med den berörde. Vid anmälan tar socialtjänsten ställning till om utredning ska inledas eller inte.

Målet är alltid att vården ska vara frivillig, men det finns tillfällen då socialtjänsten måste ingripa med tvångsåtgärder för att bryta ett allvarligt missbruk. Socialtjänsten kan då efter genomförd utredning ansöka hos förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Kontakt

Expandera Minimera

Vill du ansöka om hjälp gällande missbruk och beroende eller göra en anmälan ringer du till socialtjänstens mottagningstelefon
0380-51 85 10.

Mottagningstelefonen är öppen för samtal alla helgfria vardagar klockan:

  • 8.30-9.30
    10-11.30
    13-14.30
    15-16 (tisdagar 17.30, fredagar 15.30)


Vill du komma i kontakt med din egen handläggare erbjuder de telefontid kl. 8.30-9.30 alla helgfria vardagar utom onsdag.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.