Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Barn- och utbildningsnämnden 2024-06-13

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag
2024-06-13

Protokollets förvaringsplats
Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset, Nässjö

Anslag sätts upp*
2024-06-26

Anslag tas ned*
2024-07-17

*Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.