Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Tyck till om ny avfallsplan!

Aneby, Eksjö och Nässjö kommuner arbetar med att ta fram en ny gemensam avfallsplan. Du är välkommen att lämna dina synpunkter.

Aneby, Eksjö och Nässjö kommuner har tagit fram ett gemensamt förslag till avfallsplan för åren 2025–2035. Avfallsplanen ska omfatta allt avfall som uppstår i kommunerna och tydliggöra kommunernas mål och åtgärder för att hantera avfallet och minska avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen blir efter den fastslagits i respektive kommuns kommunfullmäktige under hösten, den strategiska planen för all avfallshantering i kommunerna fram till och med år 2035.

Var med och påverka

Mellan 17 juni-2 augusti 2024 finns avfallsplanen på utställning och samråd med kommuninvånarna för att samla in synpunkter. Välkommen att tycka till om en framtida hållbar avfallshantering med mindre avfall.

Mer information kring samrådsförfarandet i Nässjö kommun finns på sidan; Avfall, återvinning och renhållning;
Samråd avfallsplan 2025-2035.