Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Nya grönstrukturplanen tar form

Exempelbild

Nässjö kommun arbetar med att ta fram en ny grönstrukturplan för att synliggöra, förvalta och utveckla viktiga grönområden runtom i kommunen.

Två av nyckelpersonerna bakom arbetet är Mirjam Alinder, landskapsarkitekt, och Philip Agerö, planarkitekt. Tillsammans med en dedikerad arbetsgrupp undersöker de vilka gröna platser som är värdefulla för kommuninvånare i Anneberg, Bodafors, Forserum och Malmbäck. Syftet är att kartlägga och värdera de gröna områdena. Genom att svara på en enkät bidrar respondenterna direkt till utformningen av den nya grönstrukturplanen.

- Vi vill veta var kommuninvånarna vistas till vardags, oavsett om det är längs stigar, vid stränder, i parker eller på andra gröna platser. Varje synpunkt är av betydelse för oss, förklarar Mirjam Alinder.

Philip Agerö tillägger:

- Vi är intresserade av att förstå varför vissa platser är speciella för människor och hur vi kan bevara och förstärka dem. Kommuninvånarnas deltagande är avgörande för att säkerställa att planen blir så inkluderande och relevant som möjligt.

Under våren besöker Mirjam och Philip de aktuella orterna för att svara på frågor och uppmana ortsbor att vara med och att forma Nässjös gröna framtid. Torsdag 16 maj kl. 16-18 besöker de Bodafors.

Arbetet med grönstrukturplanen i Nässjö kommun tar avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Genom att bevara och utveckla grönområden kan vi främja både människors hälsa och välbefinnande, skapa mer hållbara och trivsamma städer, minska påverkan av klimatförändringar och bevara den biologiska mångfalden.

Enkäten är öppen fram till söndag 26 maj.

Läs mer om grönstrukturplanen och svara på enkäten