Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Grönstrukturplan

Nässjö kommun arbetar med att ta fram en grönstrukturplan. Nu kan du vara med och bidra till innehållet genom att svara på en enkät om vilka gröna platser du tycker är värdefulla.

Var finns din gröna plats?

Nu genomförs en medborgardialog om gröna plaster i Forserum, Bodafors, Malmbäck och Anneberg. Du deltar genom att svara på en enkät. Det tar cirka tio minuter att svara på frågorna.

Enkäten är öppen 8 april – 26 maj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgardialogen genomförs som en del i arbetet med att ta fram en ny grönstrukturplan. Den syftar till att bevara och utveckla grönstrukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning.

Träffa oss på plats

Du kan träffa oss på plats i kransorterna under våren. Då berättar vi mer om grönstrukturplanen och hjälper till att svara på enkäten.

Malmbäck
Tid: Fredag 12 april kl. 16:00-18:00
Plats: Malmbäcks torg

Anneberg
Tid: Onsdag 17 april från kl. 18:00
Plats: Granvalla

Forserum
Tid: Torsdag 2 maj kl. 16:00-18:00
Plats: Torget i Forserum (Framme)

Bodafors
Tid: Torsdag 16 maj kl. 16:00-18:00
Plats: Uppdateras inom kort

Om Medborgardialogen

Genom medborgardialogen sammmanställs medborgarnas synpunkter om kommunens grönstruktur. Enkäten avgränsar sig till att omfatta kommunens fem största tätorter: Forserum, Bodafors, Malmbäck och Anneberg och Nässjö.

Medborgardialogen för Nässjö stad genomfördes under 2023

Hur tar vi till vara på svaren från medborgardialogen?

Svaren från medborgardialogen utgör ett viktigt planeringsunderlag för det fortsatta arbetet med grönstrukturplanen. Svaren kommer att sammanställas och redovisas som en bilaga till den nya grönstrukturplanen som beräknas antas i Kommunfullmäktige 2026.

Förvaltningsövergripande samarbete

Arbetet med grönstrukturplanen leds av tekniska serviceförvaltningen. Arbetet är förvaltningsövergripande och i arbetsgruppen ingår även tjänstepersoner från samhällsplaneringskontoret.

Finansiering

Projektet finansieras delvis med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Logotyp för Lona, Lokala Naturvårds satsningen

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.