Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Grönstrukturplan

Nässjö kommun arbetar med att ta fram en ny grönstrukturplan för att synliggöra, förvalta och utveckla viktiga grönområden runtom i kommunen.

Gröna platser är av stor betydelse för människor. Att vistas i gröna miljöer som parker, grönområden och natur främjar hälsa och välbefinnande. Den nya grönstrukturplanen syftar till att bevara och utveckla grönområden och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning.

Medborgardialog del av planeringsunderlaget.

En medborgardialog genomfördes 2023/2024 i tätorterna Forserum, Bodafors, Malmbäck och Anneberg och Nässjö för att få fram ett planeringsunderlag för det fortsatta arbetet med grönstrukturplanen. Svaren kommer att sammanställas och redovisas som en bilaga till den nya grönstrukturplanen som beräknas antas i Kommunfullmäktige 2026.

Förvaltningsövergripande samarbete

Arbetet med grönstrukturplanen leds av tekniska serviceförvaltningen. Arbetet är förvaltningsövergripande och i arbetsgruppen ingår även tjänstepersoner från samhällsplaneringskontoret.

Finansiering

Projektet finansieras delvis med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Logotyp för Lona, Lokala Naturvårds satsningen

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.