Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Nu undersöks otrygghet och brottsutsatthet inom näringslivet

Exempelbild

Nässjö kommun ska genomföra en trygghetsmätning bland kommunens företagare. Syftet är att få en bättre bild av hur den som driver ett företag upplever förutsättningarna i relation till brottsutsatthet och otrygghet.

Mellan vecka 40–45 får 1900 företagare i Nässjö en inbjudan att delta i en enkätundersökning om trygghet. I enkätformuläret får näringsidkarna svara på frågor om utsatthet för brott, oron att utsättas för brott, konsekvenser av oro och brott, vilka brottsförebyggande insatser som görs idag och hur det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas framåt.

Undersökningen kommer att användas för att få en bättre bild av brottsutsatthet och otrygghet bland företag i kommunen, men också för att skapa bättre förutsättningar att involvera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet. Resultatet kommer att utgöra en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete och hjälper oss att planera och samordna lämpliga förebyggande insatser.

Läs mer om hur undersökningen kommer att gå till på nassjo.se/trygghet