Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Västra staden ett steg närmare förverkligande

Exempelbild

Nu har nästa steg i förverkligandet av Västra staden tagits. I december godkände kommunfullmäktige planprogrammet för Västra staden efter att det tagits fram i samarbete med invånarna i en rad medborgardialoger.

Processen inleddes 2018 och medborgarnas idéer har satt ett tydligt avtryck i planprogrammet. Invånarna vill att området ska präglas av grönt och blått – det vill säga vara både natur- och sjönära. De vill se en blandning av bostäder och byggnader, och boenden med olika standard. Att stadsdelen ska erbjuda mötesplatser är viktigt – det ska finnas gott om aktivitetsytor för umgänge och gemenskap och området ska uppfattas som välkomnande för alla. Andra önskemål är att Västra staden ska vara lättillgängligt, cykel- och gångvänligt, modernt och spännande. Utomhusmiljön är också en viktig komponent; invånarna önskar sig en stadsdel som är ren och harmonisk, trygg, lugn och varm med ljud och dofter från både natur och stad.

Allt det här avspeglas nu i planprogrammet som är en långsiktig viljeinriktning och vision för Västra staden-området.

Planprogrammet var ute på samråd i november 2021. De synpunkter som lämnades under samrådet hittar man i samrådsredogörelsen, där det också beskrivs hur de tagits tillvara i planprogrammet.

Planprogrammet i sin helhet hittar man här: Västra staden Öppnas i nytt fönster.