Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Gott betyg från årets semestervikarier

Vid ett runt bord sitter en man och en kvinna som spelar kort.

99,5% av semestervikarierna kände sig nöjda eller mycket nöjda med sin prestation och fler än nio av tio kan tänka sig att rekommendera en vän eller en bekant att sommarjobba på socialförvaltningen. Det visar den enkät som skickats ut till årets semestervikarier.

Sommaren 2022 sommarjobbade 339 personer inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Nu har en utvärdering gjorts av deras upplevelse av att sommarjobba i Nässjö kommun.

Semestervikarierna har fått svara på frågor om bland annat samarbete och bemötande. Nästan 93% anser att samarbetet inom arbetslaget varit bra eller mycket bra. På frågan hur man bemötts av kollegorna i arbetslaget svarade nästan 96% att bemötandet varit bra eller mycket bra. Drygt 92% tycker att bemötandet från arbetslagets chef varit bra eller mycket bra.

- Det är roligt att vi får så gott betyg från våra semestervikarier. Det är ett kvitto på att det fungerar bra i arbetslagen och att vi är en attraktiv arbetsgivare, säger Therése Richardsson, HR-specialist på socialförvaltningen.

Enkäten skickades ut till samtliga 339 vikarier och besvarades av 60% av mottagarna.

Inför sommaren 2023

Alla som är över 18 år och har ett intresse för att jobba med människor är välkommen att söka sommarjobb inom äldreomsorgen eller funktionshinderomsorgen. Ett sommarjobb i kommunen ger erfarenheter och meriter till vardagen och framtida arbeten. Rekryteringen av semestervikarier för sommaren 2023 startar i mitten av december och pågår under hela vårterminen.

Mer information: Sommarjobb