Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Sommarjobb

Du som är över 18 år är välkommen att söka sommarjobb på kommunen. Möjligheten finns att jobba inom antingen äldreomsorgen eller funktionshinderomsorgen.

Ansök om sommarjobb

Du som vill jobba som semestervikarie under sommaren 2024 är välkommen att söka via annons.

Ansökan: Sommarjobb 2024 äldre- och funktionshinderomsorgen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan sommarjobba inom dessa områden

Du kan välja i vilket verksamhetsområde du önskar sommarjobba i. Du har möjligheten att välja två alternativ i din ansökan.

Missbrukarvården arbetar med personer med riskbruk, missbruk- och beroendeproblem. Ibland finns även psykisk sjukdom med i bilden. Man kan arbeta på ett stödboende för personer med alkohol-, drog- eller spelmissbruk, som boendestödjare åt funktionsnedsatta personer med missbruksproblem eller med uppsökande verksamhet och tillsyn på en bostadssocial enhet.

Funktionshinderomsorgen arbetar på olika sätt med personer med fysiska, psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Som boendestödjare stöttar man personer med funktionsnedsättning i deras vardagssysslor. En annan uppgift inom funktionshinderomsorgen är att arbeta på en korttidsplats för barn och unga. Där får personer med funktionsnedsättningar miljöombyte och rekreation, samtidigt som det ger anhöriga avlösning. Arbetar man i en verksamhet som har korttidsplatser ger man tillfällig vård och omsorg åt vuxna med funktionsnedsättning, till exempel i samband med rehabilitering.

Arbetar man som personlig assistent ger man stöd åt personer med funktionsnedsättningar som behöver hjälp med att till exempel sköta sin personliga hygien, äta, klä av och på sig eller kommunicera med andra. Som personlig assistent följer du brukarens vardag i det enskilda hemmet med utgångspunkt från brukarens egna behov och förutsättningar. Arbetstiden förläggning kan vara både dag/kväll/natt.

Inom särskilt boende kan man arbeta på olika former av boenden för personer med funktionsnedsättning. En gruppbostad är ett boende för vuxna personer med funktionsnedsättning som behöver lite mer stöd och hjälp i vardagen. Tanken är att skapa något som är så likt ett eget hem som möjligt men med personal på plats dygnet runt.

Hemtjänst Att arbeta inom hemtjänsten innebär att man hjälper äldre personer i hemmet med vardagssysslor.

Trygghetslarm För att personer ska känna sig trygga hemma och om något oförutsett skulle hända så finns enheten Trygghetslarm. Trygghetslarmet åker och svarar på larm som inkommer från brukare runt om i kommunen. Larmet är bemannat dygnet runt.

Nattpatrull När man arbetar på Nattpatrullen arbetar man enbart natt. I team av två arbetar man och uppsöker planerade besök nattetid. Trygghetslarm natt, ingår också i nattpatrullens uppdrag där man svarar på larm som inkommer från brukare.

Korttidsboende Att arbetet på Korttidsboendet innebär att man hjälper personer med blandade målgrupper och tillfälligt beviljade insatser, exempelvis anhörigavlastning, utredning av behov eller återhämtning efter sjukhusvistelse. Enheterna på boendet är indelade utifrån olika inriktningar såsom exempelvis rehabilitering, palliativvård eller demens.

När man arbetar på ett särskilt boende, eller äldreboende som man säger i dagligt tal, ger man vård och omsorg till de äldre personer som bor där. Det kan handla om hjälp med att äta, sköta personlig hygien med mera.

Vad tycker de som sommarjobbat tidigare?

Siffrorna visar på resultatet från den utvärdering som gjorts med de som vikarierade under sommaren 2023. 198 av 350 svarade på semestervikarieutvärderingen.

 • Hur har du blivit bemött av medarbetarna inom arbetslaget?
  94,9% tycker att bemötandet har varit bra eller mycket bra.
 • Hur har du blivit bemött av chefenför arbetslaget?
  97% tycker att bemötandet har varit bra eller mycket bra.
 • Hur har samarbetet inom arbetslaget varit?
  94,5% tycker att samarbetet har varit bra eller mycket bra.
 • Känner du dig nöjd med vad du har presterat i sommar?
  98% känner sig nöjda eller mycket nöjda.
 • Rekommenderar du en vän/bekant att börja arbeta på Socialförvaltningen?
  95,5% rekommenderar att arbeta på Socialförvaltningen.

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.