Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny
Foto på vatten i bassängen simhallen

Simhallsprojektet

Ett projekt har startat för att undersöka möjliga sätt att finansiera bygget av en ny simhall i Nässjö. Här finns frågor och svar om projektet och planerna.

Vad handlar simhallsprojektet om?

Utredningen har handlat om att hitta möjliga sätt att finansiera ett simhallsbygge, och hur den kan driftas.

Hur har det gått?

Förstudien är genomförd och att en rapport har upprättats och överlämnats för politisk behandling. Raporten hittar du i kommunens diarium:
Kommunens handlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sök på "Förstudie om finansiering av simhall"

När kommer man fatta beslut om simhallen?

Enligt det politiska direktivet ska utredningen om hur simhallen kan finansieras vara klar under 2020. Den utgör underlag för de kommande beslut som behöver fattas. Det finns inget datum satt för när det ska fattas politiskt beslut om simhallen.

När ska simhallen vara klar?

Det finns ännu inga beslut om när den ska vara klar. Just nu utreds hur den ska kunna finansieras. De ekonomiska förutsättningarna påverkar när den kan förverkligas.

Var ska simhallen ligga?

Den ska ligga i anslutning till befintlig simhall.

Vad ska finnas i simhallen?

Det ska vara en anläggning för simskola, motionssim och simklubb.

Kan man inte renovera den befintliga simhallen?

Det är inte ekonomiskt försvarbart att renovera den gamla simhallen. Dessutom skulle simhallens verksamhet tvingas upphöra under ombyggnationen, som skulle pågå under flera år.

Blir det inte mycket billigare att renovera?

Enligt de utredningar som gjordes 2017-2018 blir det inte mycket dyrare att bygga nytt än att renovera. En renovering skulle ge ett osäkert resultat, med fortsatt risk för stora underhållskostnader. Dessutom skulle det tillkomma kostnader för att bedriva till exempel simskola på annan plats eller i annan kommun under byggtiden.

Hur ska kommunen ha råd med en ny simhall?

I utredningen undersöks olika sätt att finansiera simhallen. Alla möjligheter undersöks, från att hitta finansieringsmöjligheter inom kommunen och de kommunala bolagen till att lägga ut byggande och drift av simhallen på entreprenad.

Måste kommunen ha en simhall?

Skolan har ett lagstadgat ansvar för att undervisa i simning, badvett och säkerhet. Utan egen simhall blir kommunen skyldig att ordna så att simundervisning kan ske på annan plats. Det förutsätter att det finns tillgängliga tider i någon av våra grannkommuners simhallar och att Nässjö kommun ordnar transport till och från simundervisningen.

Räcker det inte med den lilla undervisningsbassängen?

I Nässjö kommun bedrivs simundervisning från förskoleklass till årskurs 6. Det man ska klara för att vara godkänd i simundervisning är grovt sammanfattat att hoppa från kanten, hålla huvudet under vattenytan och att kunna simma 200 meter varav 50 meter är på rygg. De lägre åldrarna har sin undervisning i lilla utbildningsbassängen där vi kan ställa djupet på lämplig nivå. Allt eftersom de blir duktigare kan de gå över till stora bassängen. Det är också viktigt att ha den stora bassängen för vissa delmoment, som till exempel livräddning.

Varför en simhall och inte en ny sporthall, det behövs också?

Kommunen har ett ansträngt ekonomiskt läge med många andra viktiga investeringar som behöver göras. Skolan har ett lagstadgat ansvar att undervisa i simning, och därför prioriteras att utreda hur en simhall kan finansieras.

Vad händer med den gamla simhallen?

Det finns inga beslut fattade om vad som ska hända med den gamla simhallen.

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.