Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bakgrund simhallsprojektet

Utredningar visar att byggnation av en ny simhall i Nässjö är det mest ekonomiskt försvarbara alternativet, framför renovering av dagens simanläggning.

Nuvarande simhall i Nässjö stod klar 1964. Den är alltså mer än 50 år gammal och tiden har gått hårt åt såväl byggnads- och bassängkonstruktioner som tekniska installationer. Simhallens status och behov av förnyelse har belysts i ett antal undersökningar och utredningar de senaste tio åren. En samlad slutsats av genomförda utredningar är att alla alternativ, från renovering till nybyggnation, innebär stora investeringar och att nybyggnad är det ekonomiskt mest försvarbara alternativet.

Under 2020 genomfördes en förstudie om finansiering, ägande och drift av en ny simhall i Nässjö. Under våren 2021 deltog alla partier i kommunfullmäktige i en workshop, där de tillsammans formulerade ett antal rekommendationer till kommunfullmäktige. Baserat på rekommendationerna beslutade kommunfullmäktige den 27 maj 2021 att en ny simhall ska ägas och drivas i kommunal regi och finansieras genom ett särskilt simhallslån. Dessutom ska de kommunala bolag som Nässjö kommun äger bidra till finansieringen.

Kontakt

Expandera Minimera

Nässjö kommun
0380-51 80 00
kommunstyrelsen@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.