Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Frågor och svar om simhallsprojektet

Frågor och svar om simhallsprojektet i Nässjö.

Kan man renovera den befintliga simhallen?
Det är inte ekonomiskt försvarbart att renovera den gamla simhallen. Dessutom skulle simhallens verksamhet tvingas upphöra under ombyggnationen, som skulle pågå under flera år.

Skulle det vara billigare att renovera?
Enligt de utredningar som gjordes 2017–2018 blir det inte mycket dyrare att bygga nytt än att renovera. En renovering skulle ge ett osäkert resultat, med fortsatt risk för stora underhållskostnader. Dessutom skulle det tillkomma kostnader för att bedriva till exempel simskola på annan plats eller i annan kommun under byggtiden.

Måste kommunen ha en simhall?
Skolan har ett lagstadgat ansvar för att undervisa i simning, badvett och säkerhet. Utan egen simhall blir kommunen skyldig att ordna så att simundervisning kan ske på annan plats. Det förutsätter att det finns tillgängliga tider i någon av våra grannkommuners simhallar och att Nässjö kommun ordnar transport till och från simundervisningen.

Räcker det inte med den lilla undervisningsbassängen?
Antalet elever i Nässjös grundskolor ökar kontinuerligt, därför räcker det inte med en liten bassäng. I Nässjö kommun bedrivs simundervisning från förskoleklass till årskurs 6. De lägre åldrarna har sin undervisning i lilla utbildningsbassängen där man kan ställa djupet på lämplig nivå. Den stora bassängen behövs för vissa delmoment, som till exempel livräddning.

Kan kommunen bygga en sporthall också?
Kommunen har många viktiga investeringar som behöver göras. Skolan har ett lagstadgat ansvar att undervisa i simning, och därför prioriteras en simhall.

Vad händer med den gamla simhallen?
Den är i mycket dåligt skick och det ekonomiskt mest försvarbara alternativet är att riva den.

Var ska simhallen ligga?
Den ska ligga i befintligt sim- och sporthallsområdet.

Vad ska finnas i den nya simhallen?
Anläggningen planeras innehålla följande funktioner:

  • Bassäng som är 25 meter lång och 20,5 meter bred och 1,8 meter djup.
  • Undervisningsbassäng med rörlig mellanbotten som är 12,5 meter lång och 6 meter bred och 2 meter djup.
  • Hoppbassäng med 1-meters- och 3-meterssvikt med rörlig mellanbotten som är 12,3 meter lång och 8,3 meter bred och 3,6 meter djup.
  • Barnpool för de minsta barnen
  • Servering med enklare varma rätter och som kan nås både via entré och bad
  • Omklädning och bastu

Vad kommer den nya simhallen kosta?
Byggkostnaden för simhallen är kalkylerad till cirka 234 miljoner kronor. Till kostnaderna för simhallen kommer rivning av den gamla simhallen, vilken är bedömd till 7 miljoner kronor. En ny sporthallsentré beräknas kosta 800 000 kronor och ett entrétorg framför simhallen 7,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden blir cirka 250 miljoner kronor.

Kommer den nya simhallen ha en relaxavdelning?
Nej, det planeras inte för en relaxavdelning i den nya simhallen. I omklädningsrummen kommer det finnas bastu.

Kommer den nya simhallen vara anpassad för små barn?
Först och främst är detta en anläggning för simskola, motionssim och tränings- och tävlingsverksamhet inom simning. I simhallen ska det också finnas utrustning för lek och aktiviteter för olika åldrar. Vilken typ av utrustning det blir beslutas senare.

Kommer den nya simhallen innebära fler tider för allmänhet, simskola och gruppaktiviteter?
I den nya simhallen planeras för en större bassäng än vad som finns idag. Detta innebär att det kommer finnas fler tider för alla.

Blir den nya simhallen anpassad för de med fysiska funktionsvariationer?
Alla ska kunna besöka den nya simhallen. Omklädningsrum och duschar kommer vara anpassade, och det ska finnas funktioner för att komma ned i bassängen för den som behöver.

Simhallsprojektet i bilder

Kontakt

Expandera Minimera

Nässjö kommun
0380-51 80 00
kommunstyrelsen@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.