Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Barn- och fritidsprogrammet

Programmet för dig som vill skaffa dig en yrkesutbildning, ha möjlighet till fortsatta studier samt utveckla dina kunskaper om ledarskap, människor och pedagogik.

• Du får kunskap om barns och ungdomars utveckling och hur vi lär oss olika saker
• Du utvecklar dina ledaregenskaper och lär dig planera, organisera och leda en mängd olika aktiviteter
• Du får vara i centrum för andra människors uppmärksamhet
• Du får utveckla dig själv
• Du får prova olika fritidsaktiviteter inom till exempel idrott, kultur och friluftsliv
• Du utvecklar din fantasi och din skapande förmåga. Redan i skolan lär du dig ta ansvar, att vara aktiv och att kunna samarbeta
• Du får kunskap om vikten av att äta rätt, motionera och sköta din hälsa
• Du lär dig att vi människor är olika
• Du får lära dig att ordna aktiviteter för människor i olika åldrar och med olika behov. Det kan gälla barn i förskolan, barn och ungdomar i skolan eller inom olika fritidsaktiviteter där du får rollen som ledare
• Du får lära dig att möta och stödja människor med olika funktionsnedsättningar

Pedagogiskt och socialt arbete - inriktning
Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Du arbeta med yngre barn på exempelvis förskola eller med lite äldre barn inom skolbarnsomsorg och skola. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare och elevassistent. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.

Barn- och fritidsprogrammet utbildar väktare!

På Brinellgymnasiet kan du utbildas till väktare och bli anställningsbar direkt efter studenten. Vi samarbetar med BYA , Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Utbildningen omfattar bland annat juridik, kunskaper om branschen, etik, självskydd samt brand och sjukvårdskunskaper.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Under utbildningen är 15 veckor utlagda på arbetsplatser. Du får delta i olika arbetsuppgifter på till exempel förskolor, fritidshem, skolor eller inom väktarbranschen, beroende på vilket yrke du tänker läsa till. Läs mer om uppgifter och upplägg.

Vi har ett samarbete med förskolor, skolor och funktionhinderomsorgen på Malta där möjlighet finns att göra sin APL i årskurs 3. För den som har intresse av skidläraryrket samarbetar vi även med Vemdalsskalets fritidsanläggning.

Vidare studier

Du kan läsa vidare på högskola eller annan utbildning. Programmet är yrkesinriktat men du har möjlighet att genom dina val av kurser få grundläggande behörighet till högskola inom ramen för programmet. Tänkbara utbildningar där Barn- och fritidsprogrammet bildar en god grund är följande: lärare inom förskola, skola och fritidshem, fritidsledare, socionom, behandlingspedagog, polis, hälsopedagog samt massör.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 , 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Hälsopedagogik, 100 p
Kommunikation, 100 p
Lärande och utveckling, 100 p
Människors miljöer, 100 p
Naturkunskap 1a2, 50 p
Pedagogiskt ledarskap, 100 p
Samhällskunskap 1a2, 50 p

Inriktning
- Pedagogiskt och socialt arbete

Inriktningskurser
Pedagogiskt arbete, 200 p
Socialt arbete 1, 100 p

Programfördjupningskurser
Paket: Barnskötare/elevassistent/stödassistent
Grundläggande vård, 100 p
Skapande verksamhet 100p
Kost och hälsa, 100 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Specialpedagogik 2, 100 p
Paket: Väktare
Bevakning och säkerhet, 300 p
Kost och hälsa, 100 p
Grundläggande vård, 100 p

Eleven väljer även 100 p
programfördjupningskurser

Barns lärande och växande, 100 p
Naturguidning 1, 100 p
Sociologi, 100 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Ansökningskoder vid gymnasieval
BFPEA - Barn- och fritidsprogrammet
IMVBF - Individuellt alternativ riktat mot BF

APL-uppgifter och upplägg

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Rose-Marie Ahnstedt
0380-51 79 35
rose-marie.ahnstedt@nassjo.se

Studievägledare
Marie Gustafsson
0380-51 83 71
marie.gustafsson@nassjo.se

Rektor
Tobias Lindell
0380-51 88 45
tobias.lindell@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.