Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Anslag till sociala organisationer

Ideellt organiserat socialt arbete är ett viktigt komplement till samhällets övriga resurser. Socialnämnden vill stödja sådant arbete med att ge anslag till sociala organisationer.

Den sökande organisationen ska ha aktiviteter som kompletterar socialnämndens verksamheter inom socialtjänsten och ha god kunskap, erfarenhet och kompetens inom sitt område - vilket kommer den enskilde till del.

Socialnämnden har beslutat att i år endast utlysa medel för ett år. För 2025 finns ett totalt anslag på 1 050 000 kronor.

Syfte

Socialnämndens anslag syftar till att:

  • främja demokrati, utveckling, integration och ett brett socialt engagemang i kommunen
  • främja frivilliginsatser som har ett stort värde såsom förebyggande och uppsökande verksamhet
  • ge angeläget stöd till människor med särskilda behov
  • stimulera till nytänkande och metodutveckling av verksamheter som kompletterar kommunens socialtjänst
  • verka för en gemensam värdegrund om alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen.

Ansökningsperiod

Organisationer som uppfyller kraven för att ansöka kan senast den 30 april 2024 söka anslag för 2025.

Riktlinjer och ansökningsblankett

Nedan återfinns gällande riktlinjer för anslaget där de krav som ställs på sökande organisationer framgår. Läs igenom dessa innan ni ansöker. Använd ansökningsblanketten och följ instruktionerna i den samt bifoga de bilagor som krävs.

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningens nämndssekretariat
0380-51 85 08
socialforvaltningen@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.