Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Skogsbrandsrisk i Jönköpings län

Exempelbild

Det råder inget eldningsförbud än men vistas du ute i skog och mark behöver du vara synnerligen varsam med eld.

Länsstyrelsen i Jönköpings län och RäddSamF information 2024-05-20—21:

Skogsbrandrisk
I den delen av Jönköpings län som är väster om Europaväg 4 är brandrisken mycket hög (värde 5).
I den delen av Jönköpings län som är öster om Europaväg 4 samt i Ydre kommun är brandrisken
mycket hög (värde 5).

Eldningsförbud
Eldningsförbud råder ej i Jönköpings län eller Ydre kommun.

Skogsbrandbevakning med flyg
Skogsbrandbevakning med flyg sker över flygslinga *F-1 och **F-2, hela Jönköpings län och Ydre
kommun.

*F1: 11.00-13.00, 16.00–18.00
**F2: 13.30–15.30, 18.30–20.30.