Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Detta gäller vid eldning av majbrasor

Exempelbild

Många vill elda ris, kvistar löv och annat trädgårdsavfall i Valborg. I Nässjö kommun gäller samma regler som föregående år.

För samling på allmän plats krävs precis som tidigare tillstånd av polis. För privatpersoner som tänder mindre brasor på egen tomt behövs inte tillstånd, men det är viktigt att tänka på säkerhet och de som bor intill.

Naturvårdsverket är den myndighet som tolkar EU:s avfallsdirektiv.

– Vi följer och bevakar vad som händer på området och kommer att se över våra ordnings- och avfallsföreskrifter samt uppdatera hemsidan löpande med relevant information, säger Adis Baksic som är chef för samhällsplaneringskontoret. Men vårt besked just nu är att det som gällde förra året, gäller även för i år.

Tänk på detta innan du eldar

  • En majbrasa får vara högst 5 till 6 meter i diameter. Att trycka ihop rishögen/bålet gör brasan mer kontrollerbar.
  • Material till brasan bör vara kvistar, ris, buskar, rent träavfall och obehandlat virke.
  • Anlägg brasan på okänslig mark som grus eller jord. Se till att rök och sot inte stör närliggande byggnader och bostäder.
  • Ha släckutrustning på plats. Bevaka brasan och se till att allt är släckt innan du lämnar platsen.
  • Elda inte om det är mycket torrt, kraftig vind eller om eldningsförbud råder. Avbryt eldningen om vädret förändras till det sämre.
  • Kontrollera att inga djur har sökt skydd i rishögen innan tändning.

Naturvårdsverket - Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Nya bestämmelser kring eldning av trädgårdsavfall på tomten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.