Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ny leverantör av trygghetslarm

Exempelbild

Kommunen har upphandlat ett nytt avtal kring trygghetslarm. Alla användare av trygghetslarm kommer få tekniken utbytt, med start 25 mars. Information kring bytet går ut under vecka 12 i form av ett informationsbrev till samtliga användare i kommunen.

I text förklaras det hur bytet går till och att personal vid trygghetslarmet ringer upp, med minst en dags framförhållning, för att boka sitt besök.

Det upplyses till att inte släppa in någon utan att personen kan uppvisa Nässjö kommuns tjänstelegitimation.

Vid besöket hos brukarna byts både den befintliga larmdosan och den larmknapp personen har, antingen i form av ett armband eller halsband, ut mot nytt larm.

Finns den gamla nyckelgömman kvar kommer den plockas bort.

De digitala lås som finns numera hos samtliga larmanvändare funktionstestas. De digitala nyckelgömmorna kommer att lämnas kvar.

Reservnyckel till bostäder kommer, från och med bytet av trygghetslarm, att förvaras centralt i ett säkerhetsklassat nyckelskåp. Till det skåpet har enbart behörig personal tillgång.

Mer information
Har du frågor kring någons trygghetslarm är du varmt välkommen att kontakta personal på trygghetslarmet vid socialförvaltningens hemtjänst.

Kontaktuppgifter
Trygghetslarmet, direkt: 0380-51 86 95
Kontaktcenter, växel: 0380-51 80 00.