Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ingen asbest i luften i Runnerydsskolans idrottshall

Exempelbild

Med anledning av att man konstaterat asbest i byggmaterial i Runnerydsskolans idrottshall har luftprover tagits.

Nu har provresultatet kommit och vid mätning finns inga detekterbara halter av asbestfiber i inomhusluften.

Idrottshallen kommer trots detta fortsatt att vara stängd. Kommunen kommer nu att gå vidare med att ta in åtgärdsförslag på att ta bort det byggnadsmaterial i entrén som innehåller asbest.