Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Fortsatt arbete med gemensamt gymnasieförbund

Exempelbild

Arbetet med att utvärdera ett möjligt gymnasieförbund på höglandet fortsätter. Vid ett möte i Kulturhuset Pigalle i Nässjö träffades på tisdagen avgående och tillträdande ledningar för berörda kommuner, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda, för att ta frågan vidare in i en ny mandatperiod.

I maj presenterade utredare Lars Stjernqvist den utredning om gemensam gymnasieorganisation på höglandet som beställts av berörda kommuner. I samband med att utredningen överlämnades gav Höglandsförbundets arbetsutskott kommundirektörerna i uppdrag att analysera utredningen och komma med eventuella kompletteringar.

Kommundirektörernas arbete har bland annat handlat om möjligheten att organisera gymnasieskolan under det befintliga kommunalförbundet Höglandsförbundet och införandet av ett mer långtgående samverkansavtal än det lagstadgade.

De har också analyserat vad som påverkar kostnaderna för gymnasieskolan i de olika kommunerna och hur de kostnaderna skulle påverkas av ett gemensamt kommunalförbund, samt diskuterat formen för ett samverkansavtal med Tranås kommun. En annan fråga har varit vilka övriga samordningsvinster såsom administration eller digitalisering som skulle kunna bli aktuella genom ett kommunalförbund.

Parallellt med arbetet med analys och fördjupning har en dialog förts inom kommunerna, både politiskt och på tjänstemannanivå.

Höglandsförbundet arbetsutskott tar nu frågan vidare för politisk hantering. Ett beslut väntas komma under första halvan av 2023.