Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

En ungdomsenhet för alla

Exempelbild

Ett nav i Nässjös samverkan kring ungdomar. Så beskriver enhetschef Arsim Ahmeti nya Enhet ungdom på kultur- och fritidsförvaltningen.

Enhet Ungdom är en nysatsning som Nässjö kommun gör för att utveckla arbetet med barn och ungdomar och nå ut brett till olika grupper.

- Vi vill nå så många ungdomar som möjligt och jämna ut skillnaderna som vi vet finns, säger Arsim Ahmeti.

Det är just ambitionen att nå fler som har lett till att den nya enheten skapades. En utredning tillsattes 2020 med uppdraget att titta på fritidsgårdarnas framtida arbetssätt. Resultatet blev ett förslag om en ny ungdomsenhet och verksamheten förstärktes med ytterligare medel vid fullmäktiges budgetsammanträde i november.

- Det vi kom fram till var att vi kan göra ännu mer om vi gör det annorlunda, förklarar Arsim, och pekar på att verksamheten är direkt kopplad till fullmäktiges fokusmål ”Alla barn och ungdomar i Nässjö kommun har förutsättningar för en god uppväxt".

Man ska inte bara nå fler utan även samarbeta med fler. Det är därför Arsim beskriver enheten som ett nav:

- Vi ska samverka med olika förvaltningar, organisationer och föreningar, vad ser de för behov? Var kan vi hjälpas åt? Enhetens ungdomsutvecklare ska kontakta skolor och föreningar och berätta att vi finns och erbjuda information utifrån vår kunskap och lägesbild.

En stor del av det inledande arbetet går ut på att ta reda på vad barn och ungdomar vill göra och vilka aktiviteter de skulle vilja ha. Arsim och hans medarbetare satsar på att lära känna så många ungdomar som möjligt och lyssna in behov och önskemål. Elever i årskurs 3 – 6 har fått besvara en enkät om vilka aktiviteter de skulle vilja ha om de fick välja fritt.

- Vår uppmaning till ungdomarna är att de ska drömma stort, och då är det vårt ansvar att också uppfylla de drömmarna, säger Arsim. Vi vill erbjuda meningsfulla aktiviteter utifrån deras önskemål, och vi vill också vara där ungdomarna vill att vi ska vara.

Nya tider kräver inte bara nya arbetssätt och nya aktiviteter, utan också nya arenor:

- Vi vill se ungdomarna 24 – 7, både i skolan och på fritiden. Vi vill möta dem på fler platser, säger Arsim, väl medveten om att det också innebär att man måste finnas på digitala plattformar.

Ett av de nya arbetssätten är att jobba med mobila team som ska finnas i kransorterna, nå barn och ungdomar där och samverka med föreningar och andra aktörer. Men fysiska mötesplatser behövs också, därför kommer enhetens medarbetare att arrangera aktiviteter i skolor och skolornas närområden före eller efter skoltid. Fritidsgården Connection kommer också att finnas kvar som en bas. Initiativet After School som funnits tidigare ska leva vidare, men vi ska också satsa på nya som exempelvis Skolan som Arena.

- Vårt fokus ska vara alla ungdomar och vi ska finnas till för alla. Vi vill bidra till att jämna ut skillnader i ungas uppväxtvillkor.

Samverkan Nässjö är mycket positiva till den nya verksamheten och ser den som en investering i framtiden:

- Barn och unga är det viktigaste vi har. Vi är glada att vi kan göra den här satsningen i årets budget och göra verklighet av ett mycket bra förslag, säger Sara Lindberg, kommunstyrelsens ordförande.