Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Tillsammans sparar vi el

En illustration av en glödlampa med texten Tillsammans sparar vi el för Jönköpings län.

Tillsammans sparar vi el - för varandra, för våra företag och för våra grannar. Elsystemet hänger ihop, din insats gör skillnad. Nu startar en länsgemensam elsparkampanj där kommuner, näringsliv och andra aktörer i länet tillsammans ska hjälpa länet i energikrisen.

Omvärldsfaktorer, som kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt. Vi behöver dela på ansvaret - och elen.

I en tillsammans-anda har en kampanj tagits fram med syfte att stärka länet och uppmuntra till elbesparing. Uppdraget att ta fram en länsgemensam kampanj kommer från möten mellan en mängd olika aktörer i Jönköpings län. De samlas för att hitta lösningar på hur länet kan stärkas för att klara energikrisen här och nu men också hitta nya lösningar för framtiden.

Tillsammans sparar vi el för Jönköpings län är budskapet. Kampanjens material och budskap sprids och produceras i en tillsammans-anda. Alla länets kommuner, en mängd branschorganisationer, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen deltar i spridning och produktion.

Små insatser kan göra stor skillnad. Varje kilowattimme räknas.

Läs mer om hur Nässjö kommun jobbar med energifrågan och få tips på hur du kan bidra: Tillsammans sparar vi el