Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Långgatan i Runneryd blir säkrare och grönare

Bild på uppgrävd gata

Nu ska Långgatan i Runneryd bli både grönare och mer trafiksäker. I en ny satsning ska den långsträckta gatan förses med farthinder som rymmer både planteringar och dagvattenmagasin samtidigt som de minskar risken för olyckor.

Långgatan i Runneryd byggs nu om för att förbättra trafikmiljön, både vad gäller säkerhet och upplevelse. Den långa raksträckan förses med ett antal avsmalningar som dels ska bidra till att bilisterna sänker hastigheten, dels till en grönare inramning av gatan.

Ombyggnationen är en del i ett projekt; ”Gröna och trygga samhällen”, finansierat av Boverket. Även Runnerydsskolans utemiljö ska finansieras av projektet.

- Vi ville fortsätta att utveckla Runneryd, säger Carl Rydén, huvudprojektledare. Linden har gjort väldigt fint på Runneryds torg och eftersom Långgatan var ganska sliten ville vi göra den lite trevligare. Vi har valt att använda liknande material till Långgatan som Linden använt på torget.

Förutom att det ska planteras växter som tål salt och avgaser från bilar har man också valt att göra avsmalningarna till dagvattenmagasin för att kunna hantera, fördröja och till viss del rena dagvattnet.

- Planteringarna kommer framför allt att bestå av lågväxande buskar och perenner, för att inte de i sig ska utgöra en trafikfara, säger Carl Rydén.

Det finns två förskolor utmed Långgatan och många oskyddade trafikanter rör sig i området. Därför blir det också en gång- och cykelväg längst med gatan och ett övergångsställe. Samtidigt som ombyggnationen av gatan sker passar NAV också på att rätta till en del brister och skador på VA-nätet. Stora delar av elnätet förnyas också.

Byggnationen påbörjades för en dryg månad sedan och sker i två etapper:

- Vi gör klart arbetet med gatan under det här året, därefter sätter vi igång med planteringarna lagom till växtsäsongen 2023. Detta arbete är kommunens landskapsarkitekt Mirjam Alinder ansvarig för. Det kan också bli aktuellt att plantera träd på en del angränsande grönytor, berättar Carl Rydén.

Projektet beräknas vara klart och slutredovisat till Boverket hösten 2023.

Exempel på hur farthinder med plantering kan se ut

Ett exempel på hur farthinder liknande de som planeras på Långgatan kan se ut.