Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

Exempelbild

Länsstyrelsen ska förordna begravningsombud att granska hur församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Nu söker Länsstyrelsen begravningsombud för tidsperioden 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026.

Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. I lämplighetsprövningen ingår en jävsbedömning. Den som förordnas får inte ha sådana kopplingar till Svenska kyrkan att opartiskheten kan ifrågasättas, exempelvis ha ett förtroendeuppdrag inom Svenska Kyrkan, vara anställd inom Svenska Kyrkan, vara gift eller samboende med en företrädare för Svenska kyrkan, vara yrkesrevisor eller vald revisor inom Svenska kyrkan. Däremot är medlemskap i Svenska kyrkan inget hinder. En person som arbetar på en begravningsbyrå anses inte heller vara lämplig att förordnas till begravningsombud.

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får nu tillfälle att senast den 18 november 2022 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till Länsstyrelsen. Av förslaget ska det framgå vilken kommun som intresseanmälan avser.

För upplysning om hur ett förslag lämnas och vad ett begravningsombud gör, se Länsstyrelsens webbplats:

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/livshandelser/begravningar/begravningsombud.html