Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Foto: White arkitekter

Höghastighetsjärnvägar

I december 2017 presenterade regeringens utredare i Sverigeförhandlingen ett förslag på hur Sveriges första höghastighetsjärnväg ska byggas. Nya stambanor för höghastighetståg är en nyckelfråga, för utveckling och tillväxt i både Jönköpings län och Sverige.