Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bostadsområdet Norra Alsberg, Nässjö

Norra Alsberg är det senaste bostadsområdet som byggts i Nässjö stad och som nu växer ytterligare. Området erbjuder boende för alla.

Korta fakta

  • Typ av projekt: Exploateringsprojekt för bostäder
  • Bebyggelse: Villor, radhus, parhus, mindre lägenhetshus
  • Områdets storlek: andra etappen är ca. 30000 kvadratmeter
  • Villatomtsläpp: 20 villatomter släpptes november 2019
  • Infrastrukturen är utbyggd.

Lokalisering: Västra Nässjö.

Området

Västra Nässjö som innefattar området har blivit ett väldigt populärt ställe att bo på. Med sin närhet till natur, idrottsanläggningar och golfbana, skola och förskola erbjuder området ett attraktivt boende för alla åldrar och intresseinriktningar.

Stadens centrum är lätt åtkomligt med cykel, buss och bil. Bostadsområdet ligger även inom ett rimligt pendelavstånd till/från exempelvis Jönköping, Vaggeryd, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda. Väster och söder om bostadsområdet finns populära motionsvägar och stigar. Området ska ha en ”grön” karaktär och ha en lugn trafikmiljö samt kunna erbjuda blandade hustyper och upplåtelseformer.

Villatomter

Nässjö kommun erbjuder 20 stycken byggklara villatomter till försäljningen inom bostadsområdet Norra Alsberg. Du hittar tomterna i Nässjö kartan nedan.

Vegetation, stubbar och stenar är borttagna och marken är utjämnad. Tomternas storlek varierar från ca 770 till ca 1420 m² och pris – från 360 000 kr till 500 000 kr. Servispunkt för kommunalt vatten och avlopp finns i gatan, samt tillgång till el och fiber.

Tomterna erbjuder enplans- eller tvåplanshus. För att nå upplevelsen av ett ombonat och enhetligt bostadsområde är särskilt en gestaltningsprincip viktig att rätta sig efter när man bygger, vilket innebär att huvudbyggnaden ska placeras mot förgårdsmark/egenskapsgräns mot gata (4 meter från gatan).

Mer information om bebyggelsegrad och utformning finns i gällande detaljplan.

Tomterna kommer i första hand fördelas enligt köplats i tomtkön, därefter i turordningen när respektive intresseanmälan kommer in. Vill du ställa dig i tomtkö kan du göra det här.

Detaljplan för området

En lagakraftvunnen detaljplan är framtagen för området,
Detaljplaner.

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör
Julia Karlsson
0380-51 81 99
julia.karlsson1@nassjo.se