Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bostadsområdet Ledet, Nässjö

Bostadsområdet Ledet började byggas 2010 och har sedan dess varit ett mycket attraktivt villaområde för byggnation i egen regi.

Korta fakta

  • Typ av projekt: Exploateringsprojekt för bostäder.
  • Bebyggelse: Villor, radhus.
  • Områdets storlek: cirka ca 8 ha.
  • Tomtsläpp: 41 småhustomter och 8 parhus-projekt.
  • Infrastruktur: utbyggd 2010 och 2012.

Lokalisering: Östra Nässjö.

Området

Sedan byggstart har det skett fyra tomtsläpp i området där det i dagsläget finns 41 villor byggda.

Villatomter

Vill du ställa dig i tomtkö kan du göra det här,
Tomtkö.

Vill du se vilka tomter som finns kvar för dig att bygga på i området så hittar du det på Nässjökartan nedan.

Detaljplan för området

En lagakraftvunnen detaljplan är framtagen för området,
Detaljplaner.

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör
Albina Petrosyan
0380-51 81 99
albina.petrosyan@nassjo.se