Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Den årliga enkätundersökningen kring vad de äldre tycker om äldreomsorgen har börjat att skickas ut till personer som är 65 år eller äldre, som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Sverige. Det kan ta upp till två veckor innan alla enkäter har skickats och levererats med posten.

Praktisk information om undersökningen

Socialstyrelsen betonar vikten av att ge de äldre en möjlighet att göra sin röst hörd. Enkäterna skickas till den adress där varje individ är folkbokförd. Det innebär att de flesta enkäter skickas direkt till den äldre själv. Personer som har valt att få sin post eftersänd eller har en omsorgsadress angiven får enkäten skickad till den adressen.

Deltagandet är frivilligt, men både Socialstyrelsen och Nässjö kommun hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten. Den enskilde kan känna sig trygg med att svaren inte läses av andra. Streckkoden på baksidan av enkäten används endast för att identifiera vem som har svarat och vem som behöver en påminnelse om att svara.

Tilläggsfrågor för anhöriga online

Enkäterna skickas ut som pappersenkäter, med möjlighet att svara digitalt för de som vill och kan. Anhöriga som hjälper den äldre personen att svara digitalt har också möjlighet att svara på några frågor om äldreomsorg som är specifikt riktade till dem som anhöriga.

De som behöver hjälp med att svara kan söka hjälp hos en familjemedlem, vän, bekant eller vårdnadshavare. Personal inom äldreomsorgen bör inte hjälpa till att fylla i enkäten.

De preliminära resultaten kommer att offentliggöras i september-oktober 2024.