Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

VVS- och fastighetsprogrammet

Det här programmet passar dig som är intresserad av tekniska system i olika typer av fastigheter. VVS- och fastighetsprogrammet leder till en yrkesexamen. Det finns redan nu ett stort behov av kunnigt yrkesfolk. Brinellgymnasiet erbjuder en lärlingsförlagd utbildning med inriktning VVS-teknik.

Hör Jonas berätta om VF-programmet här.

Lärlingsutbildning innebär att du tillbringar ungefär halva tiden i skolan och den andra halvan på ett eller flera företag. Varje elev får en av företaget utsedd handledare som tillsammans med lärare utbildar eleven. För varje elev skrivs ett utbildningskontrakt mellan företag, elev och skola.

Vissa ämnen och kurser som du läser är obligatoriska. Dessutom sker viss profilering utifrån lärlingsföretaget och elevens önskemål.

Vi följer givetvis alla de branschkrav som finns. Lokala företag är engagerade i programmets utveckling och vi träffas regelbundet för att diskutera utbildningens innehåll. Våra utbildningens lokaler finns på Träcentrum i Nässjö tillsammans med el- och energiprogrammet. Där har eleverna en stor del av sin undervisning och merparten av lärarna sina arbetsplatser. På så sätt möts lärare och elever varje dag.

Efter tre år hos oss ska du som elev ha utvecklat din:

Sociala kompetens – för att kunna möta olika kunder, ta ansvar och vara självständig.

Yrkesstolthet – för att känna dig trygg och stolt över ditt yrkesval i den bransch du ska arbeta inom.

Kreativitet – för att vara påhittig, metodutvecklande, intresserad av teknikutveckling och miljöfrågor.

VVS
Inriktning VVS-teknik ger kunskaper om installation, service och underhåll av till exempel värme- och kylanläggningar, vatten och sanitetssystem med mera. Du får lära dig gällande installationsregler och bygglagstiftning. Även kunskaper om energi- och miljöfrågor samt säkerhet ingår i utbildningen. Exempel på yrken är VVS-montör, Industrirörsmontör och Isoleringsmontör.

Framtidsutsikter och vidare studier

Efter avslutade utbildning ska du vara anställningsbar inom inriktningen VVS. Även om programmet i första hand syftar till jobb inom angivna yrken finns möjlighet för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskola. För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa som individuellt val eller som utökat program.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 , 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Elkraftteknik 100 p
Systemuppbyggnad 100 p
Värmelära 100 p
Verktyg- och materaialhantering 100 p

Inriktning
- VVS och fastighet
Entreprenadteknik, 100 p
Sanitetsteknik 1, 100 p
Värmeteknik 1, 100 p
Programfördjupningar
VVS-teknik, 200 p
VVS svetsning lödning rör, 100 p
Praktisk ellära, 100 p
Sanitetsteknik 2. 100 p
Injusteringsteknik, 100 p
Värmeteknik 2, 100 p
VVS gassvetsning rör, 100 p
Energiteknik 1, 100p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Ansökningskoder vid gymnasieval
VF - VVS- och fastighetsprogrammet
IMVVFVVS - Individuellt alternativ riktat mot VF

Kontakt

Expandera Minimera

Lärare
Nicklas Svensson
0380-51 78 66
nicklas.svensson@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Anna Ferngren Porss
0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se

Rektor
Marcus Nordal
0380- 51 83 35
marcus.nordal@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.