Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Introduktionsprogrammen

Nå dina mål hos oss! Varje elev har en individuell studieplan. Lärarna har fokus på att eleven ska lyckas med sina studier och undervisningen är individuellt anpassad.

Efter att en elev har avslutat utbildningen på ett Introduktionsprogram ska eleven få ett gymnasieintyg. Gymnasieintyget ska visa vilken utbildning en elev erhållit. Samtliga betyg som eleven har uppnått ska också framgå av intyget.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är en utbildning för dig som är nyanländ och behöver lära dig det svenska språket. Här får du också möjlighet att läsa in större delen av grundskolans ämnen för att på så sätt bli behörig till ett nationellt program eller någon annan utbildning.

Individuellt alternativ

Riktar sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett gymnasieprogram. Den är tänkt att hjälpa dig vidare till ett nationellt program, yrkesintroduktion, någon annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

Yrkesintroduktion

Vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är att underlätta för dig att komma in på arbetsmarknaden eller att få behörighet till ett yrkesprogram.

Programinriktat val

Är till för dig som har några men inte alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett gymnasieprogram. Tanken är att du så snart som möjligt ska kunna antas till ett yrkesprogram. För att antas krävs att du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Malin Spetz
0380-51 73 91
malin.spetz@nassjo.se

Arbetslagsledare
Mattias Rehn
0380-51 73 93
mattias.rehn@nassjo.se

Studievägledare
Kristina Adolfsson
0380-51 88 74
kristina.adolfsson@nassjo.se

Rektor
Liselotte Thure
0380-51 80 59
liselotte.thure@nassjo.se

Ansökningskoder vid gymnasieval
IMSPR - Språkintroduktion


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.