Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet ger dig en bred orientering om byggprocessen och grundläggande kunskaper inom nybyggnad och renovering av hus och anläggningar. Programmet ger även underlag för fortsatt lärande inom olika yrkesområden och för vidare studier.

Hör Frida berätta om bygg- och anläggningsprogrammet här.
Hör Oskar berätta om bygg- och anläggningsprogrammet här.

Byggbranschen är väldigt bred och du kommer att få pröva på olika yrkesområden för att hitta det som passar just dig. Under första året får du prova på trä, betong, mureri, måleri, och anläggning. Du kommer att arbeta mycket praktiskt i vår bygghall och maskinhall, dels med övningar och dels med riktiga objekt. Dessutom gör du tre veckors miljöpraktik under ditt första år.

Gymnasial lärlingsutbildning

I årskurs två blir elever på bygg- och anläggninsprogrammet gymnasielärlingar. Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning och utbildningen leder i gymnasieskolan till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. Elever som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan kan ansöka om lärlingsersättning hos CSN - ett bidrag för måltider och resor och har rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

Nationella inriktningar

Husbyggnad

Du lär dig om nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder och lokaler, broar och andra anläggningskonstruktioner.

Måleri

Du lär dig om ny- och ommålning - både utomhus och inomhus, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt färglära.

Mark och anläggning

Du lär dig om markarbeten för vägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

APL

Inför årskurs två har du valt inriktning. Det innebär att du i årskurs två och tre har praktik och läser kurser som riktar sig mot det yrkesområde du har valt. Alla elever som går bygg får en grundsats med kvalitetsverktyg samt sommar- och vinterkläder. Här arbetar vi efter systemet "tre veckor inne, tre veckor ute", vilket innebär att du varvar studier på skolan med APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute på byggarbetsplatser. Du får på så sätt en tidig branschkontakt samtidigt som intensiva skolveckor kombineras med "riktiga" arbetsveckor ute på företag. Efter tre år på skolan behöver du ytterligare cirka 2-2,5 år i byggbranschen innan du är färdigutbildad byggnadsarbetare med yrkesbevis i din hand.

Skolan har ett mycket nära samarbete med olika företag inom byggbranschen. Det finns gemensamma riktlinjer för APL, utrustning till elever och så vidare.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 , 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Bygg- och anläggning 1, 200 p
Bygg- och anläggning 2, 200 p

Inriktningar
- Mark- och anläggning
Väg- och anläggningsarbetare mot gaturum och parker
Anläggning stensättning, 100 p
Anläggning gröna ytor, 200 p
Anläggning vägbyggnad, 100 p
Anläggning ledningsbyggnad, 200 p
- Husbyggnad
Träarbetare
Betong 1 – lågform och platta på mark, 100 p
Trä 1 – stommar, 100 p
Trä 2 – beklädnad, 100 p
Trä 3 – montage, 100 p
Murare
Betong 1 – lågform och platta på mark, 100 p
Mur- och putsverk 1 – grundmur, 100 p
Mur- och putsverk 2 – murverk, 100 p
Mur- och putsverk 3 – puts, 100 p
Plattsättare
Betong 1 – lågform och platta på mark, 100 p
Specialyrken 1, 100 p
Specialyrken 2, 100 p
- Målare
Måleri 1, 200 p
Måleriprocessen, 200 p
Programfördjupningar
Måleri 2, 200 p
Måleri 3, 200 p
Måleri 4, 200 p
Tätskikt våtrum, 100 p

Eleven väljer även 100 p
programfördjupningskurs själv
Entreprenörskap, 100 p
Matematik 2a, 100 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Ansökningskoder vid gymnasieval
BA - Bygg- och anläggningsprogrammet
IMVBA - Individuellt alternativ riktat mot BA

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Martin Westberg
0380-51 80 64
martin.westberg@nassjo.se

Arbetslagsledare
Henrik Qwist
0380-51 83 09
henrik.qvist@nassjo.se

Lärlingssamordnare
Magnus Qvarntröm
0380-51 76 58
magnus.qvarnstrom@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Kristina Adolfsson
0380-51 88 74
kristina.adolfsson@nassjo.se

Rektor
Marcus Nordal
0380-51 83 35
marcus.nordal@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.