Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Vårsopningen har startat

Exempelbild

Till mångas glädje har sandupptagningen på gång- och cykelvägar startat upp denna vecka. SMHI har dock aviserat både kalla nätter och kanske lite snö inför helgen, men vi ser ändå behovet av att börja sopa.

Det känns nödvändigt att sopa med anledning av att det dammar ganska mycket och gruset i sig utgör en halkrisk för gående, men främst för cyklisterna. Vi vill ju uppmuntra till mer cykling och då är rena gång- och cykelbanor en nödvändighet.

För att minimera dammet vid själva sopningen vattnas gator och gångvägar. Om solen inte hjälper till att torka ytorna kan viss halka uppstå på kalla vägbanor. Kommer det dessutom ett snöfall, av större mått än beräknat, kan detta ställa till ytterligare problem. Men snöfall så här sent på våren brukar inte bli långvarigt.

Vi vill alltså uppmärksamma er särskilt på att vara försiktiga i trafiken närmaste tiden, både gällande oskyddade trafikanter och de i fordon.

Nässjö kommun och Nässjö Affärsverk AB.