Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Trygghetsvandring ger förbättrad belysning i stadskärnan

Exempelbild

I november 2023 genomfördes en trygghetsvandring i Nässjö stad. Resultatet blir bland annat en satsning på ny och förbättrad belysning på platser som upplevdes mindre trygga.

Det kommer att tas ett helhetsgrepp över hela stadskärnan med fokus på vilken typ av belysning som behöver finnas på olika platser.

- Det kan handla om fler fasadbelysningar, möjlighet att belysa väggmålningar eller att förstärka belysning vid övergångsställen, berättar Stina Granberg Lindor som är utvecklingschef i Nässjö kommun.

Samarbetsgruppen Nässjö Citysamverkan kommer att verka för att fler fastighetsägare är med och bidrar till ett bättre upplyst centrum. Dessutom anläggs nu på försök ett nytt övergångsställe i korsningen Mariagatan/Karlagatan utanför Pigalle. Även här ses belysningen över.

I Stadsparken fortsätter satsningen på utökad vinterbelysning, vilket redan bidragit till att fler kommuninvånare upplever att parken känns tryggare än tidigare.

- Vi vill att parken ska vara lummig och fin på dagtid men samtidigt kännas trygg på kvällen, vilket är en utmaning, säger Stina Granberg Lindor. Rätt ljuskällor är en viktig faktor i det utvecklingsarbetet.

Fakta

I november 2023 genomfördes en trygghetsvandring i Nässjö stad. Där deltog 36 personer, varav 25 män och 11 kvinnor i olika åldrar. Ett varmt tack till alla som deltog!

Nässjö Citysamverkan är en samarbetsgrupp där representanter från näringslivet, fastighetsägare och Nässjö kommun finansierar och genomför projekt tillsammans för att skapa en attraktiv stadskärna. Syftet med Nässjö Citysamverkan är att skapa en välfungerande, trygg och trivsam stadskärna.