Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ombyggnad och nybyggnation i Lövhult

Med start i september 2023 kommer en ny servicebyggnad byggas till Lövhults camping och Motionsgården ska byggas om. Byggnationerna pågår fram till och med sommaren 2024.

Korta fakta:

  • Typ av projekt: Om- och nybyggnad
  • Byggstart: september 2023
  • Beräknat färdigställande: sommaren 2024
  • Entreprenör: Eriksson & Lönn Bygg AB
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Lokalisering: Motionsgården och Lövhults camping är belägen på fastigheten Lövhult 1:9, Nässjö.

Projektet:

Motionsgården är en anläggning som innehåller reception till Lövhults camping, utrymmen för omklädning, dusch och bastu, för de som nyttjar Lövhults friluftsanläggning samt personalutrymmen för verksamheten. Hopbyggt med huvudbyggnaden finns idag campingens servicebyggnad med toalett och diskrum.

Motionsgården står inför ett renoveringsbehov samtidigt som man vill effektivisera nyttjandet av anläggningen. Motionsgården ska byggas om, underhållsarbeten avseende bland annat ventilation, värme, fasad, ytskikt och tak ska utföras. I projektet ingår att bygga en ny, fristående, servicebyggnad för campinggäster.

Dagsläget i oktober 2023

  • Det går framåt med byggnation av ny servicebyggnad. Se nya bilder i bildspelet från v 43.
    Byggnationen ska vara helt klar i januari 2024.
  • Ombyggnad och renovering av motionsgården påbörjas i januari 2024.

Bildspel

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Erik Westerlund
erik.westerlund@nassjo.se