Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Herden 16 med flera

Översiktskarta som visar planområdets läge i Bodafors.

Planbesked detaljplan

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 13 december 2023 om positivt planbesked och Samhällsplaneringskontoret fick i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området. Planområdet ligger i de norra delarna av Bodafors utmed Skolgatan.

Sökanden inkom den 18 oktober 2023 med en begäran om planbesked för fastigheten Herden 16. Ansökan avser att utforma en ny detaljplan som möjliggör förskoleverksamhet. Planområdet omfattar också del av Bodafors 4:1.

Tillhörande handlingar

Planbesked Herden 16 med flera.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan.

Bild som visar planprocessens olika skeden.

Kontakt

Expandera Minimera

Vid frågor kontakta,
Samhällsplaneringskontoret
0380-51 80 00
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.