Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Borgen 1 och 2

Översiktsbild som visar planområdet.

Planbesked detaljplan

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 18 oktober 2023 om positivt planbesked och Samhällsplaneringskontoret fick i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området. Planområdet ligger i bostadsområdet Ledet i nordöstra delen av Nässjö stad.

Sökanden inkom den 28 juni 2023 med en begäran om planbesked för fastigheterna Borgen 1 och 2. Ansökan avser att utforma en ny detaljplan som möjliggör uppförandet av ett gruppboende.

Tillhörande handlingar

Planbesked Borgen 1 och 2.pdf Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan.

Bild som visar planprocessens olika skeden.

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.