Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Klockaren 17 med flera

Pågående detaljplanearbete

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för Klockaren 17 m.fl.. Planområdet ligger i den norra delen av Bodafors tätort med Parkskolan i söder och Emåskolan norr om planområdet. Detaljplanen upprättas för att möjliggöra för uppförandet av radhusbebyggelse med tillhörande carport samt parkering inom fastigheterna Klockaren 17, 18, 9 och 10.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande enligt plan- och bygglagen och var tidigare ute på samråd under tiden 14 december 2023 – 18 januari 2024. Nu arbetar Samhällsplaneringskontoret med att sammanställa inkomna synpunkter och revidera planförslaget.

Samrådshandlingar
Plankarta Klockaren.pdf Pdf, 349.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Klockaren.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsmaterial
Undersökning om miljöpåverkan Klockaren.pdf Pdf, 206.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Antikvariskt utlåtande Klockaren.pdf Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillhörande handlingar

Planbesked Klockaren 17 m.fl.pdf Pdf, 652.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.