Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Resultatet av trygghetsmätningen klart

Exempelbild

I oktober genomfördes en trygghetsmätning i Nässjö kommun. Resultatet visar att 66 procent av Nässjöborna känner sig trygga kvällstid, medan 25 procent inte gör det. Trygghetsmätningen ger en tydlig bild av läget och gör det möjligt att vidta rätt åtgärder på rätt plats.

Av 9500 slumpvis tillfrågade personer mellan 16 och 84 år svarade 4500 personer på enkäten. Undersökningen innehöll 24 frågor om bland annat tryggheten i det egna bostadsområdet. Specifika platser kunde pekas ut och man kunde ange varför dessa upplevs som otrygga. Enkäten innehöll också frågor om man blivit utsatt för brott, oro för att anhöriga ska drabbas samt hur benägen man är att anmäla brott.

Läs mer om trygghetsmätningen: Resultat av trygghetsmätning 2022