Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Resultat av trygghetsmätning 2022

I oktober 2022 gjorde Nässjö kommun en trygghetsmätning. Undersökningen genomfördes för att få reda på i vilken utsträckning du som bor i Nässjö kommun känner dig trygg eller otrygg. Vi ville också veta om det finns platser i kommunen som upplevs som särskilt otrygga och vad som i så fall gör dem otrygga.

Vem har deltagit i undersökningen

Vi frågade 9500 slumpmässigt utvalda kommuninvånare med ett mobilabonnemang i åldrarna 16 till 84 år. Vi fick 4500 svar (48,7 %), vilket är ett bra gensvar. Det var fler kvinnor än män som besvarade undersökningen. Den högsta svarsfrekvensen finns i åldersgruppen 65-84 år. I denna grupp besvarade 33,5 % av de tillfrågade enkäten.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som tog sig tid att delta i undersökningen! Resultatet är en viktig grund för vårt fortsatta trygghetsarbete.

Resultatet i korthet

Undersökningen innehöll 24 frågor om bland annat det område man bor i och om man upplever sig trygg där eller inte. Specifika platser kunde pekas ut och man kunde ange varför dessa upplevs som otrygga. Enkäten innehöll även frågor om man blivit utsatt för brott, oro för att anhöriga ska drabbas samt hur benägen man är att anmäla brott.

Tryggheten under kvällen i sitt bostadsområde

  • De allra flesta, ca två tredjedelar, av de tillfrågade känner sig trygga i sitt bostadsområde.
  • Var fjärde person av de tillfrågade känner sig ganska, eller mycket otrygga i sitt bostadsområde.

Fler män än kvinnor upplever sig trygga under kvällstid. Fler kvinnor än män går inte gärna ut ensamma på kvällen. Det är skillnad på hur trygg man känner sig på kvällen beroende på var man bor. Mest otrygg är man i centralorten, minst otrygg är man i kransorterna och på landsbygden. Mest otryggt upplevs det vara i de centrala delarna av Nässjö tätort.

Vad skapar trygghet i ett område

  • Hjälpsamhet, sammanhållning och tilliten mellan de som bor i området (40 %)
  • Bra utomhusbelysning (30 %)
  • Annat (30 %)

Vad skapar otrygghet i ett område

  • Otryggheten skapas av människor som stör ordningen (56,1 %)
  • Otryggheten skapas av bråk och våld (41,3 %)
  • Otryggheten skapas av synlig drogförsäljning (34,4 5 %)
  • Otryggheten skapas av platsen upplevs som ödslig (32,5 %)

Brottslighet

10,8 % av de svarande säger sig har blivit utsatta för något brott under det senaste året. Något fler män (13,9 %) än kvinnor (8,4 %) svarar att det blivit utsatt för något brott det senaste året. Något fler kvinnor än män anmäler brott.

Resultatet i sin helhet

Trygghetsmätning i Nässjö, Resultat Nässjö kommun Trygghetsundersökning.pdf Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Trygghetsmätning i Sverige, Nationella trygghetsundersökningen 2022, Brå webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Vill du veta mer om Nässjö kommuns trygghetsfrämjande arbete är du välkommen att höra av dig till antingen Nässjö kommuns säkerhetsenhet 0380-51 80 00 eller till säkerhetssamordnare på Höglandets räddningstjänstförbund, 0383-46 77 00.

Kontakt

Expandera Minimera

Nässjö kommuns säkerhetsenhet
0380-51 80 00

Säkerhetssamordnare på Höglandets räddningstjänstförbund
0383-46 77 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.