Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Nils Lundströms stipendiefond

Fonden har till ändamål att främja utbildning för barn och ungdom i Nässjö kommun och där främst i Bodafors. Bidrag ur stiftelsen delas ut till behövande barn och ungdomar till och med det år man fyller 26 år och som bedriver studier efter grundskolan och som har gjort minst halva sin grundskoletid i Nässjö kommun.

Ansökan vid högskolestudier

  • Den som har en nettoförmögenhet som överstiger tre basbelopp är inte berättigad till stipendium.
  • Stipendiet utgår för ett år i taget. Bedriver man studier på deltid eller del av läsår, reduceras stipendiet.
  • Ansökan ska innehålla personbevis och bevis om bedrivna studier eller antagning till utbildning.

Ansökan vid gymnasiestudier

För att beviljas bidrag ur fonden, måste den som studerar på gymnasial nivå styrka att man är berättigad till behovsprövat extra tillägg. Vad detta innebär kan du läsa om på Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats,
Extra tillägg på gymnasiet, CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I övrigt gäller samma kriterier som vid högskolestudier. (Se ovan.)

Beslutande

Beslut fattas på delegation av barn- och utbildningsförvaltningens kvalitets- och utvecklingschef. Utdelningen sker vanligast i januari varje år.

Ansökan via e-tjänst

Ansökan kan endast göras under ansökningstiden. E-tjänsten för ansökan är öppen årligen mellan den 1 augusti och den 15 oktober.
Nils Lundströms stipendiefond - ansökan om bidrag, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.