Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Utökad satsning på blomstrande kommunala gräsytor

Exempelbild

Nu förbättras förutsättningarna för vilda pollinatörer i Nässjö. Under sommaren kommer flera kommunala ytor att få växa fritt och blomstra.

Satsningen är ett samarbete mellan Nässjö kommun och Nässjö Affärsverk (NAV) och startade redan 2022 genom medel från den lokala naturvårdssatsningen LONA.

Sedan dess har fler ytor tillkommit. Anna Tomasdotter är planeringsingenjör på tekniska serviceförvaltningen.

- Kommunen vill vara med och gynna insekter som vildbin, humlor och fjärilar, berättar Anna. Genom att låta bli att klippa utvalda gräsytor främjar vi biologisk mångfald och sparar samtidigt tid och resurser i kommunen.

Områdena har valts ut för att de innehåller en variation av växter som gynnas av att växa över sommaren. Hänsyn tas också till det pedagogiska värdet, med ytor som är synliga och kan inspirera fler till att värna de viktiga pollinatörerna.

Under de år som satsningen har pågått har Nässjö kommun utvärderat hur skötseln av ytorna har fungerat samt hur det tagits emot av kommuninvånarna.

- Vi har tagit emot många positiva kommentarer från boende i Nässjö, berättar Frida Wigren som är tillförordnad produktionsledare för parkfrågor på Nässjö Affärsverk. Även privatpersoner kan låta en del av sin gräsmatta växa fritt under sommaren. Ytan blir ett nytt hem åt växter och djur. Dessutom är den lättskött och vacker!

Informationsskyltar har satts upp vid de aktuella gräsytorna. Den som scannar QR-koden kan läsa mer på nassjo.se

Pollinering och biologisk mångfald i stadsmiljö