Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Kommunen vidtar flera åtgärder för att minska översvämningsrisken i Gisshult

Exempelbild

Nässjö kommun ber Länsstyrelsen om tillstånd för att rensa Gisshultån i syfte att öka avrinningstakten från Gisshultasjön. Åtgärden är en av flera som syftar till att minska risken för översvämningar och vattenskador på hus och egendom runt sjön.

Efter den regniga sommaren är det återigen höga vattennivåer i Gisshultasjön. Nässjö kommun har under en längre tid bevakat nivåerna och nu genomförs ett antal åtgärder för att motverka nya översvämningar.

Under veckan har räddningstjänsten och Nässjö affärsverk börjat bygga barriärer vid husen i riskzon. Nässjö kommun har också bett om Länsstyrelsens tillåtelse att rensa Gisshultån söderut för att öka avrinningstakten.

-        Vi hoppas få tillstånd att genomföra det här inom kort. Rensningen innebär inte högre vattenflöden nedströms utan enbart att vi ökar takten på avrinningen, säger Adis Baksic, förvaltningschef på samhällsplaneringskontoret.

Parallellt pågår också ett arbete med att komma till rätta med problemen på lång sikt.

-        Vi har initierat en utredning där vi ska titta på översvämningarnas orsak, verkan och konsekvenser. Vi vill göra en grundlig undersökning med hjälp av konsult för att kunna vidta rätt åtgärder inför framtiden, säger Adis Baksic.

Ytterligare en åtgärd är att installera ett digitalt övervakningssystem med sensorer som signalerar om vattennivån överstiger givna gränsvärden.

-        Med hjälp av digital teknik kan vi bevaka vattennivåerna dygnet runt och på så sätt minska risken för att akuta lägen uppstår, säger Adis Baksic.