Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Enkät om Runneryd

Exempelbild

Under mars genomfördes en enkät för att ge ett underlag för ett omstruktureringsarbete i Runneryd. Enkäten är en del av faktainsamlingen tillsammans med fokusgrupper, idémöten och djupintervjuer.

Enkäten visade som väntat att mycket är bra i Runneryd men att det också finns saker att förbättra.

Det man tyckte var bra var bland annat skolan, närheten till centrum, de många grönområdena och människorna i området.

Förbättringsområden var den upplevda tryggheten den yttre miljön i Runneryd.

Tack alla som gav av sin tid för att besvara enkäten och bidra i det arbete som nu fortsätter. En slutrapport väntas senare i vår.