Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Inriktningsbeslut och fortsatt utredning kring gymnasiesamverkan

Exempelbild

Nu har direktionen för Höglandsförbundet beslutat att föreslå medlemskommunerna att ställa sig bakom ett inriktningsbeslut gällande gymnasiesamverkan. Inriktningsbeslutet innebär att höglandets gymnasieskolor ska organisera sina verksamheter i Höglandsförbundet. Beslutet innefattar också att de praktiska förutsättningarna för gymnasiesamverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda ska utredas. Kommunerna ska nu ta ställning till beslutet.

Förslaget innebär att höglandets gymnasieskolor från den 1 januari 2025 förs över till Höglandsförbundet. Inriktningen är sedan att all gymnasieverksamhet, inklusive den anpassade gymnasieskolan, flyttas från de enskilda kommunerna till Höglandsförbundet samma datum.

Bakgrunden till utredningen är den förändring i skollagen från 2022 som säger att samtliga landets kommuner måste bilda ett primärt samverkansområde med minst två andra kommuner kring utbudet av gymnasieutbildningar.

En eventuell gymnasiesamverkan förväntas leda till att eleverna får tillgång till fler utbildningar i samverkansområdet och att kvalitén på nya och befintliga utbildningar ökar. Genom samverkan förväntas också kostnaderna bli lägre.

Nästa steg i processen är att kommunerna nu ska ta ställning till inriktningsbeslutet. Därefter görs en fortsatt utredning för att ta fram ett konkret underlag inför det slutgiltiga beslutet som fattas av respektive kommunfullmäktige.