Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Penninggåva blir stipendium för Malmbäcksbor

Exempelbild

Nässjö kommun har tagit emot en penninggåva på 200 000 kronor från Per Wilander, före detta Malmbäcksbo med en lång karriär i bank- och försäkringsvärlden bakom sig. Pengarna ska användas till stipendier för elever boende i Malmbäck och till trivselaktiviteter på äldreboendet i Malmbäck.

Två stipendier om 5000 kronor vardera ska delas ut vid skolsavlutningen varje år till en pojke och en flicka från Malmbäck som går i årskurs 9. Eleverna ska ha uppvisat goda studieresultat, visat framåtanda och gjort stora framsteg under skoltiden eller bidragit till gott kamratskap och till ett gott klimat i klassen och på skolan för en trygg skolmiljö.

- Att inrätta det här stipendiet är mitt sätt att visa tacksamhet över att jag en gång i tiden fick möjlighet att studera trots knappa förhållanden, säger Per Wilander.

En summa ska årligen också gå till trivselaktiviteter på äldreboendet i Malmbäck, Malmåkra. Den summan är inte fastställd utan kommer att variera beroende på aktivitet. Förslag på aktiviteter tas fram i samråd med boende och personal, och det ska vara en något som arrangeras utöver den vanliga verksamheten.

- Som kommun är vi mycket glada och tacksamma över att få ta emot en sån här penninggåva för det här ändamålet, säger Malena Tovesson, kommundirektör.

Per Wilander föddes i Malmbäck 1944 där hans far arbetade på Malmbäcks-Werken AB och hans mor var hemmafru under Pers tidiga barndom. Pers studiebegåvning upptäcktes tidigt och genom stipendier och bidrag från kommunen fick han möjlighet att studera vidare, studier som så småningom ledde fram till en karriär inom IT i bank- och försäkringsbranschen. Per Wilander är sedan många år bosatt i Stockholm, men Malmbäck ligger honom fortfarande mycket varmt om hjärtat och besöken i hembygden har varit många genom åren.