Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Rester av narkotika i avloppsvattnet i länets alla kommuner

Exempelbild

Nässjö kommun har deltagit i den länsövergripande mätning av avloppsvatten som Länsstyrelsen gjort i syfte att kartlägga narkotikaanvändningen i länet. Nu har resultatet presenterats.

För att få en bild av vilka mängder narkotika som finns i inkommande avloppsvatten hos kommunerna i Jönköpings län har mätningar gjorts vid ett antal reningsverk i länet. Syftet är att kunna kartlägga förekommande substanser och användning av narkotikapreparat på befolkningsnivå.

- Vi har gjort mätningarna vid två olika tillfällen ett en vanlig vardag och ett i samband med en lönehelg, säger Elin Undevall, ANDTS-samordnare vid Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Syftet med analyserna av narkotikaspår i avloppsvatten är att följa utvecklingen av förekomsten av bland annat cannabis, kokain, MDMA/ecstasy, amfetamin och tramadol på befolkningsnivå över tid i Jönköpings län. De här är en del av helhetsbilden och ett komplement till andra datakällor och kartläggningar.

En långsiktig uppföljning med mätningar i avloppsvattnet kan visa på trender över tid, metoden har tidigare används bland annat för att undersöka förekomst av Covid-19.

- Det är på samma sätt ett underlag för att planera förebyggande arbete och kan även komplettera den nationella bilden tillsammans med övriga län som gör mätningar, fortsätter Izabell Sjöberg, samordnare av brottsförebyggande arbete vid Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Viktigt att komma ihåg är att det är en nollmätning samt en ögonblicksbild. Det går inte att dra för stora slutsatser i dagsläget.
Resultatet visar att det finns spår av narkotikapreparat i inkommande avloppsvatten i hela länet och att halterna varierar men indikerar ändå att det är relativt jämt utspritt.

- Cannabis är den vanligaste förekommande narkotikatypen i hela landet och så även i vårt län, det går inte att se skillnad på förekomst mellan vardag och helg eller beroende på storlek på reningsverk säger Elin Undevall. Tittar vi kokain så ser vi en större skillnad mellan vardag och helg där det under helgen indikerar högre halter och då särskilt vid de större reningsverken. Också MDMA/ecstasy finns i alla kommuner och indikerar högre halter i helgproverna.

- Man kan likna det med att vi lägger ett pussel. Resultaten från avloppsmätningar är en bit som tillsammans med annan data och kunskap bidrar till att vi får en tydligare helhetsbild. Exempel på andra pusselbitar är befolkningsundersökningar, polisens och kommunernas lägesbilder, förskrivning av narkotikaklassade läkemedel, trygghetsmätningar samt forskning, konstaterar Izabell Sjöberg.