Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Norråsaskolan

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hur kan ni åter flytta fram renoveringen på Norråsaskolan? Läs artikeln i Smålands Daglblad idag 4juni
Schemalagd vädring av de fönster som kan öppnas
Ska det gälla under vintern också?
Hur ska barnen klara av att vara koncentrerade
Enligt enhetschefen borde det inte vara mer än 10 elever i klassrummen
Jag vill ha svar av alla partier om hur de motiverar detta och hur barnen ska kunna ta till sig undervisningen
Hoppas ni alla ger oss ett svar

Signatur: Kommuninvånare

Svar från Miljöpartiet

Vi hade hellre skjutit fram den nya F6-skolan som är planerad bredvid tennishallen eftersom Norråsaskolan har kommit "till vägs ände", då renoveringen har skjutits fram tidigare. Det är ju egentligen samma problem som med simhallen som också skulle ha byggts om eller nytt för minst 7 år sedan. Samtidigt finns det helt enkelt inte pengar till att göra dessa investeringar idag om man ska finansiera detta med kommunala medel. Att bara renovera ventilationen på Norråsa är inget alternativ - det tycker inte skyddsombuden heller. Mitt svar är alltså att jag hade skjutit på F6-skolan så att den lokalbristen hade fått lösas provisoriskt, hellre än att skjuta på Norråsaskolan. Sedan kan det ju bli så att Arbetsmiljöverket sätter ned foten och tvingar kommunen att åtgärda Norråsaskolan snarast, men det beslutet har inte kommit än.

Besvarad 4 juni 2020 av Michael Wallin (MP)

Svar från Socialdemokraterna

Tack för din fråga. Det finns många behov av viktiga och nödvändiga investeringar i vår kommun, Norråsaskolan är en av dem. Det finns inte lika mycket pengar i kommunen just nu. Därför togs beslutet att skjuta fram renovering och ombyggnad av Norråsaskolan ett år.

Besvarad 5 juni 2020 av Anna-Carin Magnusson S

Svar från Moderaterna

HejKommuninvånare!
Ja det är med sorg i hjärtat som vi gjorde detta. Ekonomin i kommunen är mycket svag och om vi ska nå ett resultat på sista raden som garanterar att vi inte ska behöva låna pengar för driften av våra olika delar av den kommunala organisationen så krävs det tyvärr skarpa åtgärder. Det som var nytt för mig när vi bestämde detta, var för mig, allt man hade underlåtit att åtgärda på Norråsaskolan, för att man skulle ändå göra en stor renovation och sköt då fram det som för mig kan ses som underhåll av skolan. Det jag ser som en av mina största uppgifter nu är att se till att man skapar ekonomiskt utrymme för att verkligen renovera Norråsaskolan även om det som nu kommer att ske ett år senare. Ekonomin är annars så svag att jag ser att det faktiskt finns risk för att man kommer att skjuta ännu ett år på detta och det vore en total katastrof. Tyvärr så verkar det som om vi behöver ta ett omtag kring renovering - underhåll och ta oss an de uppgifterna på ett mer systematiskt sätt där vi politiker får vara med och få nödvändig information. Under kommunfullmäktiges möte den 28 maj så debatterade vi denna fråga och jag blev glad då även ordförande för Tekniska Servicenämnden uttalade att det fanns behov av att vi arbetade mer med detta. Sedan 2015 så har kommunen fått arbeta med ökade behov av förskolor skolor och lägga mycket energi på att överhuvudtaget se till att alla barn får plats i våra skolor. Vi har också fått ett ökat behov för nya LSS boende. Det kan verka väldigt lätt att kritisera oss politiker för att inte prioritera rätt men om jag skulle försöka porträttera alla olika prioriteringar och effektiviseringar vi tvingas till att göra så skulle den listan bli oändligt lång. Vi moderater lyfte också att vi såg även att Handskeryds skola har stora behov av renovation och att vi kommer att utföra ett djupgående arbete med investeringsbudgeten inför novembers budgetmöte.
Behoven är många och det är av yttersta vikt att vi använder de medel vi har på bästa sätt.
Detta är inget uttömmande svar men jag försöker ge en bild av varför vi tog det beslut vi gjorde.

Besvarad 6 juni 2020 av Anna Gerebo (M)

Svar från SAFE

Hej!
SAFE föreslog på kommunfullmäktiges sammanträde i maj att tekniska serviceförvaltningen skulle få uppdraget att snarast bereda frågan om att åtgärda ventilationsproblemen på Norråsaskolan. Det är inget ovanligt att när t.ex. delar av en byggnad renoveras så sätts ventilationen ur funktion för de andra delarna av byggnaden som inte renoveras. Ovan beskrivna exempel kan drabba operationssalar, laboratorium, vårdavdelningar, förvaltningsbyggnader m.fl. Då används tillfälliga ventilationsanläggningar och ljuddämpande tillsatser om så behövs. Dessa tillfälliga anläggningar kan också styra temperaturen i t.ex. ett klassrum. Tydligen är det tre av fyra ventilationsaggregat på Norråsaskolan som inte fungerar som de ska och bristerna i elevernas och personalens undervisnings- och arbetsmiljö är sedan tidigare väl dokumenterad. Det är därför högst sannolikt att elever - som p.g.a. den dåliga luften känner av trötthet/huvudvärk/illamående - drabbas av koncentrations- och inlärningssvårigheter. Jag anser inte att det får ta tre till fyra år för att åtgärda Norråsaskolans ventilationsproblem. Det finns inget som hindrar att aktuella klassrum förses med tillfällig ventilationsutrustning under sommarlovet 2020 och fram tills att den fasta ventilationen har åtgärdats. Alla elever på Norråsaskolan är skyddade av Arbetsmiljölagen och likställs alltid med en anställd vad gäller arbetsmiljö. Nässjö kommun är därför skyldiga att åtgärda så uppenbart dålig ventilation. Det medför naturligtvis vissa kostnader men påverkar knappast kommunens ekonomiska situation.
Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 6 juni 2020 av Anders Hansen, SAFE

Svar från Sverigedemokraterna

Hej Kommuninvånare!
Det är synen på prioriteringar och en dålig kommunekonomi som gör att det som är vanligt underhåll och skötsel skjuts på framtiden.

Kommunens uppdrag är idag många och kostsamma. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen ger också olika tillstånd samt arbetar med gator, trafik och renhållning.
I tider som dessa borde allt icke nödvändigt läggas åt sidan och alla kommunala verksamheter ta sitt förnuft tillfånga och avväga om man kan skjuta på sina satsningar och istället gynna viktiga investeringar som ventilation på Norråsa eller anpassade toaletter på Ekbacken. Just nu prioriteras fasadkonst och inköp av konst, en ny simhall som är ett 200 miljonersprojekt och en kommundirektör med astronomisk lön. Samtidigt som skatten är högst i länet har vi också högre kostnad för anställda i kommunens administration per invånare än genomsnittet av landets kommuner. Detta har vårt partis företrädare påtalat väldigt länge utan att få gehör från övriga partier.
Skolan måste enligt lag, bygga ut för en kraftigt växande barnaskara och nya byggnader kostar mycket. Att behålla behöriga lärare är också en utmaning då lönen måste ligga på en god nivå. På det har Nässjö hög arbetslöshet och för många som lever på försörjningsstöd. Det finns inte medel i kommunkassan att underhålla det som kommunen äger och det har släpat efter i väldigt många år.

Besvarad 8 juni 2020 av Lena Torp

Svar från Kristdemokraterna

Hejsan.
Tack för din fråga.

Vi tog ett nödvändigt beslut angående en Revidering av investeringsbudgeten.

Med anledning av det mycket ansträngda och osäkra ekonomiska läget behövdes en revidering göras för att undvika ytterligare lånefinansiering.

Arbetsmiljölagen är dock viktig att följa. Här måste till lösningar så Barn och Pedagoger och de som vistas i skolan har en god arbetsmiljö. Det kan lösas på flera olika sätt. Ett är schema lagd vädring tex.

Besvarad 12 juni 2020 av 2020-06-12 Laila Norss

Svar från Centerpartiet

Tack för din fråga.
Det finns många behov av viktiga och nödvändiga investeringar i Nässjö kommun, Norråsaskolan är en av dem. Tyvärr räcker inte de pengar vi har till allt. Därför togs beslutet att skjuta fram renovering och ombyggnad av Norråsaskolan ett år

Besvarad 16 juni 2020 av Ann Cathrin Gunnar


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.